Din varukorg är tom

Swecos tjänster levereras enligt branschstandard

Sweco har ett brett utbud av tjänster och vi är måna om att det alltid ska vara tryggt och tydligt för dig som kund vad som gäller vid ett samarbete med oss. Vi baserar därför våra avtal på gällande branschstandarder utifrån typ av tjänst.

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté.

IT-Tjänster, Allmänna bestämmelser omfattar villkor för konsultuppdrag inom IT-relaterade tjänster. Villkoren är framtagna av branschorganisationen IT&Telekomföretagen.