BIMitigation – Klimatworkshop Anläggning och Landskap

Genom BIMitigation klimatworkshop vill vi på Sweco vara med och bidra till en mer hållbar framtid. I vår workshop om klimatpåverkan i anläggningsprojekt och landskapsarkitektur får ni lära er hur vårt verktyg BIMitigation fungerar, hur ni kan fatta mer klimatsmarta beslut och arbeta med klimat- och hållbarhetsfrågorna framöver.

Tjänsten passar såväl privata som offentliga fastighetsägare, fastighetsutvecklare och fastighetsförvaltare och går att använda inom alla typer av landskapsarkitektur samt i anläggningsprojekt. För störst påverkan genomförs workshopen med fördel i ett så tidigt skede som möjligt i projektet.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Klimatoptimering för anläggningsprojekt och landskapsarkitektur

Syftet med BIMitigation är att enkelt kunna jämföra olika materialval och deras klimatpåverkan i ett anläggningsprojekt eller i landskapsarkitektur – och utifrån det kunna fatta informerade beslut. Verktyget gör det möjligt att ha en enkel dialog med våra kunder kring klimatoptimering av anläggningar och landskap, vilket kan bidra till både hållbara miljöer och mindre klimatutsläpp.

Tjänsten går att använda inom alla typer av landskapsarkitektur och anläggningsprojekt såsom bostadsmiljöer, stadsdelsutveckling, sjukhusmiljöer, lekmiljöer, parker, dagvattenanläggningar, stationsmiljöer, gatumiljöer, torg och stadsrum. Workshopen genomförs med fördel i ett så tidigt skede som möjligt i projektet eftersom det är då det har störst påverkan. Lämpligen när koncept- eller programhandlingsfasen ska startas upp eller som en allmän workshop för ert övergripande arbete. Huvudfokus i workshopen ligger på att lyfta klimataspekten i landskapsarkitekturprojekt och visa hur vi enkelt kan visualisera och beräkna det med hjälp av BIMitigation.

Vår workshop kring klimatpåverkan i anläggningsprojekt och landskapsarkitektur består av tre delar:

1. Presentation av BIMitigation. Vi presenterar hur vi dagligen arbetar med hållbarhet i våra digitala 3D-modeller i Revit och tydligt visualiserar klimatpåverkan i projekt. Vidare går vi även igenom olika sätt att använda sig av resultatet för att jämföra olika materialval.

2. Genomgång av olika materials klimatpåverkan och jämförelser mellan olika lösningar i projekt.

3. Diskussion kring material, klimatpåverkan, arbetsprocesser och förberedelser i kommande projekt. Diskussion om BIMitigation, möjlig användning i projekt samt utvecklingsmöjligheter.

Efter avslutad workshop finns möjlighet till fortsatt samarbete med oss på Sweco. Vi hjälper gärna till med konceptutveckling och gestaltning av anläggningsprojekt. Därtill kan ni också anlita våra landskapsarkitekter för 3D-projektering i uppdrag. BIMitigation ingår alltid i vår 3D-projektering för att säkerställa hållbara materialval och klimatsmarta lösningar.

Varmt välkommen med er förfrågan!

BIMitigation – Klimatworkshop – prisexempel

Uppdrag

Uppdrag
BIMitigation – Presentation och Workshop á 2 timmar.

Kund

Kommuner, företag och organisationer.

Kompetenser

Alla som arbetar med landskapsarkitektur, markanläggningar eller utemiljöer.

Leveranstid

Diskuteras med kund. Uppskattningsvis sker workshopen inom 1 – 4 veckor.

Pris exkl moms:

5 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.