Dagsljusfaktor interiör miljö [%]

Genom tjänsten dagsljusfaktor interiör miljö kan vi säkerställa tillräcklig tillgång till dagsljus för såväl boenden som anställda, vilket i slutändan bidrar till både välmående och god hälsa. Dessutom medför den att rådande myndighetskrav uppfylls, däribland BBR, Svanen, Miljöbyggnad och AFS. Samt att kraven för certifiering gällande dagsljusnivåer uppnås.

Krav på dagsljusnivåer förekommer vid projektering, byggnad och förvaltning av bland annat bostäder och arbetsplatser såsom kontor och skolor. Arbetet med dagsljus kan genomföras under alla skeden i projektet, men vi föredrar att påbörja analysen så tidigt som möjligt genom att utföra snabba, indikativa analyser som till exempel Vertical Sky Component, VSC.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Beräkning av dagsljusfaktor i enlighet med rådande myndighetskrav

Med hjälp av vår tjänst dagsljusfaktor interiör miljö säkerställer vi god hälsa och välmående för både boenden och anställda genom tillräcklig tillgång till dagsljus. Därtill medför den också att myndighetskrav såsom BBR, Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM enligt SS EN 17037 och AFS blir uppfyllda. Samt att certifieringskraven gällande dagsljusnivåer för samtliga certifieringar uppnås. Arbetet med dagsljus kan utföras under samtliga skeden i ett projekt. Men vi påbörjar gärna analysen så tidigt som möjligt i och med att vi då kan utföra snabba, indikativa analyser såsom Vertical Sky Component, VSC. Syftet med en simulering är att premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas utifrån god tillgång till dagsljus.

Dagsljusfaktor

  • Dagsljusfaktorn, DF, används för att utvärdera dagsljus enligt BBR & AFS.
  • DF mäts på en horisontell yta under en jämnmulen himmel och uttrycks i procent. Det går att mäta dagsljusfaktor som punktvärde, medelvärde och medianvärde.

Krav på dagsljusnivåer förekommer vid projektering, byggnad och förvaltning av bostäder samt arbetsplatser såsom skolor, kontor och liknande.

Vertical sky component / VSC

Med VSC kan vi mäta hur mycket dagsljus som når fasaden eller fönstret vid en helmulen himmel. Baserat på detta kan möjligheten att uppfylla interiör dagsljusfaktor vid normala förhållanden uppskattas. VSC är användbart i tidiga skeden och utredningar där kanske bara en volymmodell finns. Samt när man vill identifiera extra utsatta områden. Den kan även användas för att uppskatta påverkan på omkringliggande bebyggelse.

Simulering

  • En simulering utförs på befintlig eller skapad 3d-modell.
  • Vi kan simulera på de flesta filformat, men föredrar en BIM-modell från Revit eller ArchiCAD eller annat program som kan skapa en fullständig .ifc.
  • Kompletterande modellering påverkar tidsåtgången, därför måste en bedömning av modellens skick utföras innan fastställning av pris.

Arbetsprocess

  • 3d-modell eller underlag för skapande av modell.
  • Information om: rumsfunktioner och användning, in- och utvändiga material, omkringliggande bebyggelse och topografi och eventuella certifieringsmål.

Analys & Resultat

Analysen utförs med den validerade ljusrenderingsmotorn Radiance. Arbetet kan vid behov utföras iterativt i samarbete med arkitekt för att uppfylla dagsljuskrav, och samtidigt säkerställa bevarande av arkitektoniska kvaliteter. Det slutgiltiga resultatet kan redovisas som arbetsmaterial i .pdf format eller som fullständig dagsljusrapport.

Dagsljusfaktor interiör miljö – prisexempel

Uppdrag

Flerbostadshus 3 våningar.

Kund

Privat sektor.

Leveransinnehåll

Dagsljusfaktoranalys inklusive rapport (för miljöbyggnad, svanen eller BBR.)

Kompetenser

Dagsljusspecialist

Leveranstid

5-8 arbetsdagar.

Pris exkl moms:

40 000 – 60 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.