Hållbarhetssolen

Swecos Hållbarhetssol™ innefattar de tre komponenterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Förutom att den kan ge er en bredare förståelse för hållbarhet förtydligar den också er verksamhets bidrag till hållbarhetsmålen.

Tjänsten kan hjälpa till att förankra arbetet med hållbarhet i er organisation och ge stöd i att kommunicera det komplexa på ett enkelt sätt. Vidare går Hållbarhetssolen att tillämpa i olika skeden av en process och identifierar både förbättringspotentialer och styrkor i hållbarhetsarbetet. 

Prova gärna bedömningsverktyget själva!

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Swecos Hållbarhetssol™ tydliggör och visualiserar verksamhetens hållbarhetspåverkan

Swecos Hållbarhetssol™ är både en arbetsmetod för att utföra hållbarhetsbedömningar och ett verktyg för att visualisera resultatet av dem. Såväl metodiken som verktyget har sin utgångspunkt i FN:s 17 globala hållbarhetsmål och deras 169 underliggande delmål. Våra experter leder både workshopar och samtal i nära samarbete med kunden, vilket kan leda till att dess förståelse, kompetens och engagemang ökar. Utöver att Hållbarhetssolen ger en bild av bedömningen i sin helhet stödjer den kunden i att skapa ett större engagemang kring både hållbarhet och de globalt uppsatta hållbarhetsmålen. 

Swecos Hållbarhetssol™ är användbar i flera olika skeden av en process, exempelvis vid utvärdering, uppföljning och jämförelse av olika alternativ. Vidare kan den även användas inför investeringsbeslut eller för att bedöma en hel verksamhet. Arbetsmetoden och visualiseringen hjälper till att identifiera styrkorna i ert hållbarhetsarbete och kan samtidigt uppmärksamma er på vad som kan förbättras. Tjänsten riktar sig till företag och kommuner samt organisationer och nätverk vars ambition är att förstå, kommunicera och utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Varmt välkommen med er förfrågan!

Swecos Hållbarhetssol™ – prisexempel

 

Uppdrag

Swecos Hållbarhetssol™ har ett brett användningsområde. Den kan användas för att hållbarhetsbedöma både befintliga strukturer och pågående verksamheter, den kan användas för att hållbarhetsbedöma planerade utvecklingsprojekt av skilda slag, investeringar och förändringar av verksamheter. Hållbarhetssolen kan även användas för att i en multikriterieanalys kopplad till de globala målen jämföra olika alternativ mellan exempelvis utformningslösningar eller lokaliseringar. Andra generella användningsområden är för att identifiera ett startläge, hitta utvecklingspotentialer för förbättringar, utvärdera löpande och i ett projekts avslut.

 

Exempel på uppdrag:

 

Ex. 1  Bedömning av scenarier-/lokaliseringsalternativ utifrån Agenda 2030.

Ex. 2  Bedömning av översiktsplan eller detaljplan utifrån Agenda 2030.

Ex. 3  Hållbarhetsvision för projekt utifrån Agenda 2030.

Ex. 4  Hållbarhetsredovisning eller strategi – bedömning av verksamhet utifrån Agenda 2030.

Kund

Ex. 1  Myndighet, kommun, region, offentlig samhällsbyggnadsaktör, till exempel Trafikverket.

Ex. 2  Kommuner och regioner.

Ex. 3  Projektledning i fastighetsbolag eller kommun, exempelvis stadsutveckling eller hyresgästanpassning.

Ex. 4  Organisation och företag, exempelvis fastighetsutvecklare.

Leveransinnehåll

Kundrådgivning kring bedömningsmetodik. Workshopplanering och genomförande av workshopar. Skriftlig och granskad rapport med bedömning. Grafisk illustration Hållbarhetssolen. Länk till det webbaserade verktyget för Swecos Hållbarhetssol™.

Kompetenser

Sakkunniga inom hållbarhet, planering, samhällsbyggnad och andra kunskapsdomäner väljs utifrån kundens tema och behov.

Leveranstid

I normalfall kan en projektleverans göras inom 4-12 veckor, beroende på uppdragets art, omfattning och komplexitet.

Pris exkl moms:

Från cirka 95 000 kronor, beroende på uppdragets art, omfattning och komplexitet. Bygger på cirka 100-120 timmars arbete och inkluderar inläsning, förberedande och genomförande av workshopar, multidisciplinär bedömning och en rapport.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.