Kurs – Projektledning för stadsplanering

Utvecklas i din roll och fördjupa dina kunskaper! Genom en kurs i projektledning för stadsplanering får du som deltagare kunskap om projektbegreppet och förståelse för hur projektmetodik kan användas i arbetet med planeringens aktörer och roller. Därtill får du även verktyg för att hantera olika typer av projekt och situationer. Fokus ligger på att hantera arbetet med projekt i fysisk planering och stads- och samhällsplanering.

Genom föreläsning, övningar och diskussioner får du en fördjupad förståelse för projektbegreppet och hur det kan användas för att din organisation ska bli mer framgångsrik i arbetet med projekt. Vidare bidrar det också till att du kan utvecklas i rollen som projektledare. Våra kurser, workshoppar och föreläsningar i projektledning för stadsplanering erbjuds såväl digitalt som fysiskt. 

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Kategori:

Utbildning i projektledning för stadsplanering

Standardupplägget gällande projektledning för stadsplanering är en kurs om två dagar, som består av en grund- och fördjupningsnivå. Men vi kan också utforma materialet som en endagskurs, workshop, samverkansövning eller föreläsning, beroende på era behov och önskemål. Kursen kan genomföras digitalt eller fysiskt, och samlevereras i partnerskap med utbildningsföretaget SIFU.

Grundläggande moment som behandlas under kursen är exempelvis allmän projektledning, rollen som projektledare, arbete med specialkompetenser och stadsplaneringens aktörer. Därtill ges även verktyg och redskap för att kunna hantera olika typer av projekt och situationer. Vidare finns också ett stort antal övningar, tilläggstjänster, framtagna och valbara. Exempelvis ”Verktygslådan” (verktyg och redskap för arbete med stadsplaneringsprojekt) och ”Planbattle” (uppträdande, hantering och beteende i situationer som kan uppkomma i arbete med stadsplaneringsprojekt).

Vi på Sweco har stor erfarenhet och upparbetad kompetens gällande projektledning för stadsplanering. Bland våra tidigare kunder finns deltagare från bland annat kommuner och privata firmor. Referenser kan ges om så önskas.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Kurs i projektledning för stadsplanering – prisexempel

Uppdrag

Projektledning för stadsplanering.

Kund

Kommuner, regionförbund, länsstyrelser.

Leveransinnehåll

Anpassas efter kundens behov och önskemål. Grundläggande moment: allmänt om projektbegreppet, arbete i projektgrupp, arbete med stadsplaneringens aktörer, samt verktyg och redskap för arbete med stadsplaneringsprojekt.

Eventuella tilläggstjänster: ett stort antal övningar finns framtagna, exempelvis ”Verktygslådan” (fokus på verktyg och redskap för arbete med stadsplaneringsprojekt), ”Planbattle” (fokus på uppträdande, hantering och beteende i situationer som kan uppkomma i arbete med stadsplaneringsprojekt). Fördjupad analys inför kurs (utifrån intervjuer och granskade interna dokument) samt utvecklade anteckningar (transkribering, klustring och skapande av bilaga till kurspresentation) erbjuds som möjliga tillägg.

Kompetenser

 Kursledning, projektledning, stadsplanering.

Leveranstid

2 dagar för genomförande av kursen är ett vanligt standardupplägg, kan formas som mindre eller större insatser.

Pris exkl moms:

Från 6 000 – 10 000 kronor per person. Vänligen notera att priset beror på/påverkas av exempelvis: antalet kursdeltagare, om kursen hålls digitalt eller fysiskt, eventuella tillägg (till exempel förberedande analyser, övningar eller önskemål om anteckningar/sammanfattningar av diskussioner).

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.