Varmaplatser – ung designdialog för tryggare utemiljöer

Står du inför utveckling av utemiljön i din fastighet/kommun och vill stärka inkluderingen av framtidens vuxna? Ta hjälp av varmaplatser-metoden för att säkra ditt sociala hållbarhetsarbete i programfasen.

Dialog, delaktighet och design är kärnan i processen, där vi bjuder in ungdomar till samskapande av en plats som de själva väljer ut. I leveransen ingår byggskisser, rapport från säkerhets- och trygghetsinventering och en manual för aktörssamverkan.

Swecos samhällsplanerare har lång erfarenhet av designdialog och trygghetsfrågor i byggprojekt. Varmaplatser-metoden utgår från ett starkt engagemang för tonåringar och säkerställer deras rättigheter enligt Barnkonventionen.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Ung designdialog för social hållbarhet i stadsbyggnadsprocesser

Tonåringar upp till 18 år är en ofta förbisedd grupp som behöver bli inkluderade i omställningen till hållbara städer och samhällen. Varmaplatser-metoden lyfter ungas perspektiv i stadsbyggnadsfrågor, med en lärorik process för platssamverkan.

Inom ramen för varmaplatser-metoden genomför Sweco en skräddarsydd designdialog inklusive platsbesök och trygghetsinventering tillsammans med målgruppen samt avslutande mini-seminarium. Ungdomarna kartlägger området och pekar ut en eller flera utomhusmiljöer där de tycker om att vistas. Därefter bjuds de in till tre workshoppar, där de får möjlighet att välja platser som kan förändras från ”kalla” till ”varma”. Med en arkitekt/landskapsarkitekt som processledare lär sig ungdomarna att uttrycka sina idéer med olika verktyg, och får feedback kring vad som är genomförbart. Processen avslutas med ett mini-seminarium där resultat och lärdomar redovisas och diskuteras. Byggskisser, rapport över trygghetsskapande åtgärder och manual för aktörssamverkan överlämnas. Varmaplatser-metoden erbjuder ett konkret sätt att arbeta med social hållbarhet i stadsbyggnadsprocesser, där inkludering av unga enligt Barnkonventionen är central.

Metoden kan tillämpas vid alltifrån upprustning av befintliga utemiljöer till planering av nya offentliga rum, bostadsområden och skolor. Tjänsten riktar sig till kommuner (skol- och fritidsförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning, utbildningsförvaltning, kultur- och idrottsförvaltning), allmännyttiga bostadsföretag samt privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och fastighetsutvecklare med fokus på bostadsmiljöer, offentliga rum och samhällsfastigheter.

I processen ingår följande:

 • Startmöte med kunden (halvdag).
 • Säkerhets- och trygghetsinventering.
 • Etablering av referensgrupp i dialog med kunden.
 • Platsbesök med referensgrupp (halvdag).
 • Utformning av ung designdialog.
 • Workshopserie (en heldag + två halvdagar).
 • Arkitektskisser enligt målgruppens input.
 • Rapport från säkerhets- och trygghetsinventering.
 • Manual för aktörssamverkan.
 • Avslutande mini-seminarium (halvdag).

Eventuella samverkanspartners knyts till projektet i kundens regi.

Varmt välkommen med er förfrågan!

 

Upptäck även våra andra tjänster inom social hållbarhet och stadsplanering; Kurs – projektledning för stadsplanering, Planstöd till exploatörer, Webbtjänst skedesplaner, Hållbarhetssolen, Barnkonsekvensanalys, HerCity samt Hållbarhetssamordning/ Hållbarhetsprogram.

Varmaplatser – ung designdialog – Prisexempel

Uppdrag

Samskapande workshop-serie med tonåringar och arkitekt/landskapsarkitekt för gestaltning av ungdomshäng i det offentliga rummet.

Kund

Kommun, allmännyttiga bostadsföretag, samt privata fastighetsägare och fastighetsutvecklare med fokus på bostadsmiljöer, offentliga rum och samhällsfastigheter.

Leveransinnehåll

 • Workshopserie.
 • Arkitektskiss.
 • Avslutande seminarium, plats och omfattning enligt överenskommelse med kund.
 • Rapport, dokumentation och reflektioner från processen (A3, i färg).
 • Manual för aktörssamverkan
 • Diplom till deltagare.

 

Tilläggstjänster/fördjupning:

 1. Social konsekvensanalys
 2. Barnkonsekvensanalys
 3. Hållbarhetsprogram
 4. Projektering

Kompetenser

Arkitekt, landskapsarkitekt, processledare, projektledare, projektkommunikatör.

 

Vid tilläggstjänster kan även följande kompetenser förekomma:
Ljusdesigner, trafikplanerare, planeringsarkitekt, byggnadsingenjör, bebyggelseantikvarie, GIS-ingenjör, statistiker, kulturgeograf, etnolog, projektledare.

Leveranstid

Enligt överenskommelse.

Pris exkl moms:

Cirka 140 000 – 240 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.