Varumärkesbyggande inredningskoncept

Varumärkesbyggande inredningskoncept är en av Swecos tjänster inom inredningsarkitektur. Under kreativa och inkluderande workshoppar arbetar vi fram vision, koncept och identitetsskapande miljöer tillsammans med dig som kund.

Arbetet är visionärt och strukturerat för att framhäva essensen av företagets identitet och kultur. Genom uttryck, materialval och kulörer hjälper vi er att skapa en tydlig företagsidentitet, och en stimulerande arbetsmiljö som upplevs attraktiv och hållbar över tid.

Kundens delaktighet och engagemang utgör själva kärnan för konceptutvecklingen. Processen skräddarsys därför utifrån era önskemål och genomförs i nära dialog med dig som beställare.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Kategori:

För stimulerande och identitetsstarka arbetsmiljöer

Varumärkesbyggande inredningskoncept riktar sig till företag som vill skapa, förändra och förstärka sin profil, både fysiskt och digitalt. Tjänsten syftar till att skapa kreativa och stimulerande arbetsmiljöer, som visar upp varumärket på ett genuint sätt. Under gemensamma workshoppar arbetar vi fram vision, koncept och identitetsskapande miljöer tillsammans med dig som beställare. Arbetet är kreativt, visionärt och strukturerat för att förtydliga företagets identitet och kultur. Och val av material, kulörer och uttryck hjälper till att skapa en tydlig företagsidentitet. Vidare kan det inkluderande och sociala sammanhanget i workshoppen också bidra till att dina medarbetare kan bygga broar sinsemellan, då alla får möjlighet att känna sig delaktiga i skapandet av den nya arbetsmiljön.

Arbetsgången för varumärkesbyggande inredningskoncept ser vanligtvis ut så här:

Del 1 – Workshop:

  • Genomförande av inkluderande workshop med beställare, där materialitet och essensen av verksamheten arbetas fram. Sker i digitalt format.
  • Framtagande av inredningskoncept som bygger på den genomförda workshopen med beställare. I det ingår en digital plansch där föreslagna material, kulörer och inredning redovisas, inklusive 1 visionsbild i 3D.
  • Presentation av framtaget inredningskoncept för beställare där ett avstämningsmöte á 1 timme ingår. 

Del 2 – Koncept:

  • Sammanställning av befintlig inredning som beställare har inventerat och som ska återbrukas.
  • Framtagande av ny inredning med specifikation som offertunderlag till inredningsleverantör.
  • Framtagande av digital planlayout med inredning och kulörer redovisat på en presentationsplansch.
  • Genomgång av framtaget underlag där ett avstämningsmöte á 1 timme ingår.

Vi som arbetar med inredningsarkitektur inom Sweco har stor erfarenhet av att hjälpa företag att skapa arbetsmiljöer som stärker företagsidentiteten. Utöver varumärkesbyggande inredningskoncept kan vi även hjälpa er med bland annat processledning för förändrat arbetssätt samt hyresgästanpassning.

Varmt välkommen med er förfrågan!

Varumärkesbyggande inredningskoncept – prisexempel

 

Uppdrag

Varumärkesbyggande inredningskoncept, 750 kvadratmeter.

Kund

Privatägt företag inom försäkringar.

Leveransinnehåll

Workshop, framtagande av inredningskoncept, digital plansch med föreslagna material, kulörer och inredning, presentation av framtaget inredningskoncept inklusive ett avstämningsmöte, sammanställning av befintlig inredning som beställare har inventerat och som ska återbrukas, framtagande av ny inredning med specifikation, digital planlayout med inredning och kulörer, genomgång av framtaget underlag inklusive ett avstämningsmöte. 

Kompetenser

Inredningsarkitekter.

Leveranstid

 Cirka 4 veckor.

Pris exkl moms:

 

Del 1 – Workshop:  Cirka 70 000 kronor.

Del 2 – Koncept: Cirka 70 000 kronor.

(Eventuella resekostnader ingår ej i priset).

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.