Återbruksinventering

Vår återbruksinventering utförs gemensamt med dig som kund och eventuella entreprenörer i syfte att få med sig projektorganisationen redan från start, vilket kan hjälpa till att öka er återbruksgrad.

Inventeringen hjälper dig att bedöma vilka byggvaror i projektet som lämpar sig extra bra för såväl internt som externt återbruk. Våra konsulter undersöker allt från byggvarornas kvalitet och arkitektoniska värden till var det finns potential att göra kostnads- och klimatbesparingar.

 

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Återbruksinventering – för ett framgångsrikt återbruksarbete

Återbruksinventering är en tjänst för dig som vill ha hjälp med att identifiera vilka byggvaror som har hög återbrukspotential i ditt projekt. Inventeringar kan utgöra grunden för ett lyckat återbruk och ger dig koll på vilka byggvaror som är extra lämpliga att återbruka internt respektive externt. Våra konsulter hjälper dig att bedöma byggvarornas kvalitet och arkitektoniska värden. Därtill värderar de också var det finns potential att göra klimat- och kostnadsbesparingar.

Vi på Sweco föredrar att göra en återbruksinventering tillsammans med dig som kund och eventuella entreprenörer för att från start kunna engagera projektorganisationen i återbruksarbetet, och på så sätt kunna öka er återbruksgrad. Förutom att vi hjälper er att välja inventeringsverktyg säkerställer vi också att relevant data samlas in och fotodokumenteras vid inventeringen. Efteråt sammanställer vi resultatet i ett beslutsunderlag som vid önskemål kan kopplas till klimatmässiga eller ekonomiska kalkyler. Vidare ger vi också förslag på vilka byggvaror som bör prioriteras vid återbruk i det specifika projektet, samt i ert fortsatta återbruksarbete i andra projekt. 

Återbruksinventering – prisexempel

Uppdrag

Återbruksinventering tillsammans med kund.

 

Kund

Fastighetsägare, projektledare, entreprenörer.

 

Leveransinnehåll

Förmöte med val av inventeringsverktyg, gemensam återbruksinventering, beslutsunderlag med rekommendationer.

Kompetenser

Återbrukssamordnare, expert inom: materiallära, rivning, renovering, installation, inredning och arkitektur.

Leveranstid

6-8 veckor.

Pris exkl moms:

Från 35 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.