Byggservice – Utsättning av hus & bostad

Har ert bostadsprojekt kommande behov av utsättningsrelaterade tjänster, men behovet varierar över tid? Är projektbudgeten begränsad, men det finns behov av snabba avrop för tjänsterna? Då är vår byggservicetjänst er lösning för inmätningen.

Sweco byggservicestjänst är en helhetslösning för alla typer av bostadsprojekt där behov av utsättningshjälp varierar över tid, men där budgeten inte medger en utsättare på heltid. Exempel på andra projekt där tjänsten kan vara aktuell är för industrier samt väg och anläggning.

Sweco kan tack vare vårt stora team av utsättare och annan kompetens inom mätningsteknik runtom i landet alltid ställa upp med kort varsel. Vi säkrar därmed också vår närvaro, även vid sjukdomar eller andra förhinder, för en ökad trygghet för er som kund.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Utsättningstjänster vid behov för hus- & bostadsprojekt

Byggservice innebär att Sweco tar ansvar för ert projekts utsättning och säkerställer att en utsättare alltid finns till hands. Med en organisation innehållandes flera mätare kan Sweco garantera att mätning genomförs enligt överenskommen tidplan. Tack vare den redundanta organisationen är projektet garanterad bemanning, även vid sjukdomar och kort framförhållning. Samtidigt slipper projektet belastas med extra kostnader för beredskaps- eller stilleståndstid.

Vanligen förekommande steg för byggservicetjänst inom utsättning för hus och bostad:

  1. Projektet startas med att en senior mätingenjör tillsammans med byggledare går igenom projektet och ser över befintligt underlag, kritiska tidplaner och förutsättningar på plats.
  2. Sweco förbereder internt genom att upprätta kontaktvägar för avrop och förbereder utsättningsdata.
  3. När avrop inkommer säkerställer Sweco att utsättningar sker enligt överenskommen avropstid och personal.
  4. Relationshandlingar upprättas löpande av Sweco under projektets gång.
  5. Vid behov av projekterande tjänster finns Sweco nära tillhands för upprättande av handlingar samt för att bidra med sin expertis.
  6. Sweco levererar efter varje avrop en sammanfattad rapport över utsatt data.

Varmt välkommen med er förfrågan!

Byggservice – Utsättning av hus & bostad – prisexempel

Uppdrag

Byggservice för bostadsprojekt. Sweco säkerställer att all utsättning och inmätning sker enligt handlingar och redovisar denna till relationshandling. Sweco är med hela projektet men är bara närvarande vid behov.

Kund

Entreprenör i bostadsutvecklingsprojekt.

Leveransinnehåll

Utsättning enligt avrop och redovisning till relationshandling.

Kompetenser

Mätningsingenjör, Utsättare.

Leveranstid

Utsättning nästa vardag förutsatt avrop inkommer innan kl 14.

Pris exkl moms:

Personal: 895 kronor/h
Instrument: 850 kr/tillfälle
Mätbil (transport): 595 kr/tillfälle

Varje avrop debiteras minst 4 h.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.