Byggservice – Utsättning av väg & anläggning

Är ert anläggningsprojekt i behov av tjänster inom utsättning, men behovet varierar över tid? Har projektet dessutom en begränsad budget och behov av snabba avrop för tjänsterna? Då är vår byggservicetjänst lösningen för er mätning.

Sweco byggservicetjänst innefattar en helhetslösning för alla typer av anläggningsprojekt där behov av utsättningshjälp varierar över tid, men där budgeten inte tillåter en utsättare på heltid. Exempel på andra projekt där tjänsten kan vara aktuell är samtliga typer av hus, bostäder och industrier.

Tack vare ett större team av utsättare och annan kompetens inom mätningsteknik runtom i landet, kan Sweco alltid ställa upp med kort varsel. Dessutom kan vi därmed också säkra vår närvaro, även vid sjukdomar eller andra förhinder, för en ökad trygghet för er som kund.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Utsättningstjänster vid behov för väg- och anläggningsprojekt

Byggservice innebär att Sweco ansvarar för projektets tjänster inom utsättning och säkerställer att det alltid finns en utsättare till hands. Genom att ha en organisation med flera mätare kan Sweco garantera att er mätning kan genomföras enligt överenskommen tidplan. Tack vare en redundant organisation är projektet garanterad bemanning, även vid sjukdomar och kort framförhållning. Detta utan att projektet belastas med extra kostnader för beredskaps- eller stilleståndstid.

Vanligen förekommande steg för byggservicetjänst inom utsättning för väg och anläggning:

  1. Projektet inleds med att en senior mätingenjör går igenom projektet med byggledare och ser över befintligt underlag, kritiska tidplaner och förutsättningar på plats.
  2. Sweco förbereder sin organisation genom att upprätta kontaktvägar för avrop och förbereder utsättningsdata.
  3. Avrop inkommer och Sweco säkerställer att utsättningar sker enligt överenskommen avropstid och personal.
  4. Sweco upprättar relationshandlingar löpande under projektets gång.
  5. Uppstår behov av projekterande tjänster finns Sweco tillhands för att upprätta handlingar och bidra med sin expertis.
  6. Efter varje avrop levererar Sweco en sammanfattad rapport över utsatt data.

Varmt välkommen med er förfrågan!

Byggservice – Utsättning av väg & anläggning – prisexempel

Uppdrag

Byggservice för anläggningsprojekt. Sweco säkerställer att all utsättning och inmätning sker enligt handlingar och redovisar denna till relationshandling. Sweco är med hela projektet men är bara närvarande vid behov.

Kund

Entreprenör i anläggningsprojekt.

Leveransinnehåll

Utsättning enligt avrop och redovisning till relationshandling.

Kompetenser

Mätningsingenjör, Utsättare.

Leveranstid

Utsättning nästa vardag förutsatt avrop inkommer innan kl 14.

Pris exkl moms:

Personal: 895 kronor/h
Instrument: 850 kr/tillfälle
Mätbil (transport): 595 kr/tillfälle

Varje avrop debiteras minst 4 h.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.