Digital gravkarta

En digital gravkarta hjälper er församling eller pastorat att hantera arbetet med kyrkogården på ett effektivt sätt. Dessutom bidrar den till att ni uppfyller rådande lagkrav i begravningslagen.

Den digitala kyrkogårdskartan används med fördel i det dagliga arbetet och underlättar hanteringen i begravningsverksamheten, gällande exempelvis gravskötsel och vilka gravar som är lediga.

Vi på Sweco har lång erfarenhet av att upprätta digitala gravkartor som är förberedda för koppling mot kundens gravregister. Därtill kan vi även hjälpa till med bland annat 3D-laserskanning, 360-fotograferingar och flygfotograferingar med drönare.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

En digital gravkarta underlättar hanteringen av kyrkogården

Den digitala gravkartan möjliggör en effektiv hantering av kyrkogården, och är bland annat till hjälp i det vardagliga arbetet med exempelvis gravskötsel. Kartan upprättas enligt föreskrifter från befintliga gravkartsystem i samråd med både Eniac och Vitec. Utöver att den digitala kyrkogårdskartan förenklar arbetet i begravningsverksamheten bidrar den också till att ni uppfyller lagkravet i begravningslagen. Kravet innebär kortfattat att för varje allmän begravningsplats ska det upprättas en gravkarta. Med hjälp av en digital gravkarta blir det lättare för er att hålla både gravboken och gravkartan ajour.

Hör gärna av er för att boka en kostnadsfri digital presentation!

Vi på Sweco kan erbjuda er följande inom digital gravkarta:

  • Upprättande av digital gravkarta

– Den digitala gravkartan upprättas i samråd med er utifrån befintlig gravkarta, ortofoto (högupplöst flygbild) och vid behov inmätning i fält. I samband med uppdraget görs en genomgång av gravboken.

  • Ajourhållning av den befintliga gravkartan

– Inmätning av om- och nybyggnationer, till exempel askgravplatser eller minneslundar. Vi uppdaterar er karta med inmätningen.

– Utsättning av gravrader som inte är påbörjade.

– Planering av nya gravområden, askgravplatser, askgravlundar med mera.

– Vård- och underhållsplaner samt trädvårdsplaner.

  • Kartrådgivning

– Vi hjälper er att utnyttja kartan på bästa sätt i verksamheten.

– Planering av kyrkogården med hjälp av kartan.

  • Presentation av kyrkogården

– Framtagning av orienteringstavla till kyrkogården.

– Kyrkogården görs tillgänglig digitalt, både för er och allmänheten. Läs mer om digitalt platsbesök.

Vi på Sweco har lång erfarenhet av att upprätta digitala kyrkogårdskartor och utvecklar ständigt tekniken för att möta kundens behov. Det slutgiltiga priset avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek. Vi finns som stöd för er under hela projektet, men även efter avslutat uppdrag.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss för att diskutera vad just ert behov är, och hur vi kan uppfylla det på bästa sätt!

Digital gravkarta – prisexempel

Uppdrag

Upprättande av komplett digital gravkarta.

Kund

En församling i Svenska kyrkan.

Leveransinnehåll

Komplett digital gravkarta över 6 kyrkogårdar innehållande ledningsinformation, baskarta, markytor, träd, gravplatser, ortofoto med mera. Kyrkogårdarna har flygfotograferats, stereokarterats och kompletterats med fältmätningar för framtagning av kompletta och korrekta kartor. Utredning av gravplatser med gravboksgenomgång utfördes.

Kompetenser

Drönarpilot, mätningsingenjör och GIS-ingenjör.

Leveranstid

Enligt överenskommelse med kund. Flygfotografering gjordes under våren, fältkomplettering under sommaren och leverans under vintern.

Pris exkl moms:

280 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.