Digital detaljplaneprocess – Utbildning och workshop

Med en utbildning och workshop om digitala detaljplaner får du och din organisation ökad förståelse för den digitala planprocessen. Ni lär er hur den är en del i en obruten digital samhällsbyggnadsprocess och på vilket sätt ni kan möta de utmaningar som kan finnas vid att upprätta digitala handlingar och att digitalisera befintlig information.

Utbildningen riktar sig framför allt till planarkitekter eller de som digitaliserar befintliga detaljplaner inom kommunen, men även bygglovshandläggare eller geodatasamordnare kan också ha stor användning för utbildningen.

Oavsett hur långt ni kommit på er digitaliseringsresa kan Swecos konsulter hjälpa er att fördjupa er kunskap om den digitala detaljplaneprocessen. Jobbar ni CAD-baserat och ska precis producera er första digitala detaljplan enligt föreskriften? Eller har ni obrutna flöden och en digitaliseringsorganisation som ni vill fördjupa och inspirera vidare? Vi skräddarsyr utbildning och workshop efter era behov, funderingar och utmaningar.

 

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Digital planinformation i enlighet med lagkraven

Sedan den första januari 2022 finns det lagkrav på att alla påbörjade detaljplaner efter det datumet ska utföras digitalt. Föreskriften har sedan kompletterats med en specifikation för hur de digitala handlingarna ska utformas, fungera och se ut. Denna specifikation har därefter uppdaterats, kompletterats och förtydligats i vilka digitala krav som ställs på innehållet i digitala plankartor och planbeskrivningar.

Vår utbildning och workshop om digitala detaljplaner ger er kunskap om vad som sker inom området och hur det utvecklas. Oavsett hur långt ni har kommit med er digitala planprocess hjälper vi er att förstå hur ni kommer igång eller kan fördjupa era kunskaper och dra mer nytta av digitaliseringen.

Workshopen leds av Swecos experter inom digitalisering och PBL. Innehållet i utbildningen anpassas efter de önskemål som just er verksamhet har, likaså om tillfället ska ske digitalt eller fysiskt.  Utbildningen är uppdelad i två pass. En ren utbildningsdel och en efterföljande workshopdel, där deltagarna tillsammans arbetar fram bestämmelser enligt specifikation.

Övergripande har utbildningen följande upplägg:

 • Utbildningspass –
  • Vad är digitala detaljplaner?
   • En djupdykning i föreskriften och specifikationen.
  • Vad skiljer i planbestämmelsekatalogen?
  • Hur digitaliserar man detaljplaner?
  • Hur ska man tänka vid tolkning av äldre planbestämmelser?
 • Workshoppass –
  • Att skriva bestämmelser enligt nya planbestämmelsekatalogen
   • Hur skriver vi lämpliga motiv till dessa?
  • Att tolka äldre detaljplaner

En mer detaljerad innehållsbeskrivning går att få på förfrågan, men går också att anpassa om ni känner behov av att lära er om något särskilt. Önskar ni ett större fokus på Lantmäteriets specifikation, NGP och hur GeoJSON-formatet är uppbyggt? Vill ni veta hur ni kan använda digitala detaljplaner i FME? Eller vill ni att fokus ska vara på tips för digitalisering av befintliga detaljplaner? Vi ordnar det som blir bäst för er.

Varmt välkommen med er förfrågan!

Digital detaljplaneprocess, Utbildning och workshop – prisexempel

Uppdrag

En halvdag med utbildning och workshop inom digitala detaljplaner.

Kund

Medelstor kommun.

Leveransinnehåll

Utbildning och workshop anpassad för kommunal verksamhet.

Fokus är på planarkitekter som kommer att arbeta aktivt med frågorna, men exempelvis även bygglovshandläggare och geodatasamordnare som berörs av digitala detaljplaner kommer att få värdefull information från utbildningen.

Kompetenser

Expert på den digitala planprocessen.

Leveranstid

1 dag.

Pris exkl moms:

Från 40 000 kronor (exklusive eventuell resa).

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.