Energideklarationer

En energideklaration ger dig som fastighetsägare bättre vetskap om hur energin används i fastigheten. Därtill kan den också utgöra underlag för beslut om åtgärder i syfte att minska fastighetens energianvändning, och därmed även driftkostnader.

Om fastigheten uppnår energiklass B eller bättre kan man i de flesta fall söka gröna bolån, vilket innebär en räntesänkning jämfört med ett vanligt lån.

Hos oss på Sweco arbetar certifierade energiexperter med stor erfarenhet och kunskap kring både energideklarationer och energifrågor. Vår ambition är att energideklarationen ska kunna ligga till grund för ert framtida energiarbete.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Förslag på energieffektiva åtgärder som kan minska fastighetens energianvändning

En energideklaration utförs för att fastställa en rikstäckande energiprestanda, så kallad primärenergital, för er fastighet. Det möjliggör både jämförelse och benchmarking mot andra fastigheter i hela Sverige. Vidare ger energideklarationen också kunskap om var i er fastighet energin används. Med hjälp av denna information tar vi fram förslag på kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder som kan implementeras för att minska er fastighets energianvändning.

Sedan 2010 är det lag på att fastigheter ska ha en uppdaterad energideklaration, som därefter ska revideras vart tionde år. Om effektiviseringsåtgärder har utförts däremellan kan det vara intressant att uppdatera energideklarationen i förtid för att möjliggöra en sänkning av energiklass till B eller lägre. För vissa fastigheter ska en energideklaration vara upprättad när byggnaden tas i bruk, medan nyproduktion ska ha en energideklaration utförd senast två år efter att fastigheten har tagits i bruk.

Vid framtagande av en energideklaration tilldelas den undersökta fastigheten en så kallad energiklass, som anges i en skala från A till G. A står för den lägsta energianvändning en byggnad kan ha, och G för den högsta. Klassningen baseras på det framtagna primärenergitalet. Vid uppförande av en energideklaration tas endast fastighetsenergin i beaktning. Det betyder att exempelvis hushållsel i en bostad eller verksamhetsel till kontor inte analyseras djupgående. Om ni önskar en mer genomgripande analys av energianvändningen i hela fastigheten kan vi på Sweco i stället utföra en energikartläggning.

Upprättande av en energideklaration går vanligtvis till så här:

  • Datainsamling – Nödvändig information gällande fastigheten samt dess energianvändning  samlas in från dig som kund.
  • Platsbesök – Vid platsbesöket analyseras er fastighet utifrån ett energiperspektiv. De huvudsakliga delarna som vi går igenom är: ventilationssystem, värmesystem, klimatskal, kall- och varmvattensystem, styrsystem, kylsystem samt fastighetsbelysning. Under platsbesöket utförs också energimätningar, kontroll av temperaturer och styrsystemens inställningar.
  • Beräkningar – Fastighetens energiprestanda sammanställs och åtgärdsförslag beräknas.
  • Rapportering – Inrapportering av resultatet till Gripen (Boverkets webbtjänst för energideklarationer). Sammanställning av resultatet skickas därefter till kund. Alternativt kan vi presentera resultatet via exempelvis Teams om ni så önskar.

Swecos energiexperter finns alltid till hands för efterkommande frågor, och kan hjälpa till vid eventuell implementering av åtgärdsförslag. 

Varmt välkommen med din förfrågan!

Energideklarationer – prisexempel

Uppdrag

Ex. 1  Energideklaration av kontorsfastighet, 4 000 kvadratmeter, 2 ventilationsaggregat, komfortkyla.

__

Ex. 2  Energideklaration av flerbostadshus, 3 000 kvadratmeter, 1 ventilationsaggregat.

__

Ex. 3  Energideklaration av lagerlokal, 8 000 kvadratmeter, 4 ventilationsaggregat.

__

Ex. 4  Energideklaration av:

 

  • 1 lagerlokal, 8 000 kvadratmeter, 4 ventilationsaggregat.
  • 3 kontorsfastigheter á 4 000 kvm, 2 ventilationsaggregat, komfortkyla.

Kund

Ex. 1  Privat fastighetsbolag.

__

Ex. 2  Kommunalt fastighetsbolag.

__

Ex. 3  Privat fastighetsbolag.

__

Ex. 4  Privat fastighetsbolag.

Leveransinnehåll

Ex. 1  Inrapportering av energideklaration i Boverkets energideklarationsregister. Sammanfattning av energiprestanda och effektiviseringsåtgärder i PM.

__

Ex. 2  Inrapportering av energideklaration i Boverkets energideklarationsregister. Sammanfattning av energiprestanda och effektiviseringsåtgärder i PM.

__

Ex. 3  Inrapportering av energideklaration i Boverkets energideklarationsregister. Sammanfattning av energiprestanda och effektiviseringsåtgärder i PM.

__

Ex. 4  Inrapportering av energideklaration i Boverkets energideklarationsregister. Sammanfattning av energiprestanda och effektiviseringsåtgärder i PM.

Kompetenser

Ex. 1  Energiexpert, Energiingenjör.

__

Ex. 2  Energiexpert, Energiingenjör.

__

Ex. 3  Energiexpert, Energiingenjör.

__

Ex. 4  Energiexpert, Energiingenjör.

Leveranstid

Ex. 1  2 veckor.

__

Ex. 2  2 veckor.

__

Ex. 3  3 veckor.

__

Ex. 4  3 veckor.

Pris exkl moms:

Ex. 1  9 000 kronor.

__

Ex. 2  7 000 kronor.

__

Ex. 3  16 000 kronor.

__

Ex. 4  35 000 kronor.

Övrigt kring pris:

  • Vid beställning av flera energideklarationer kan administrativa kostnader slås ut på fler objekt. Det gör priset per objekt billigare, vilket kan ses i exempel 4.
  • Resekostnader för längre resor tillkommer.
  • Kostnader kan tillkomma om fastigheten i fråga saknar väsentliga indata som då måste inhämtas av energiexpert vid platsbesök. Till exempel saknade areauppgifter, som gör att ytor måste mätas på plats.

 

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.