Gränsvisning

Behöver du hjälp med att tydliggöra tomtgränsen och markera ut den? Det är inte alltid tydligt var en tomtgräns går och det kan lätt uppstå egna tolkningar under åren eller efter några ägarbyten. Vi kan därför göra det utredningsarbete som krävs för att reda ut eventuella osäkerheter.

Tjänsten riktar sig till företag och privatpersoner som behöver stöttning i gränsvisning, det vill säga sätta ut och fastställa var fastighetsgränsen går. Det kan behövas både för sin egen del, men även för att lösa eventuella frågor grannar emellan.

På Sweco har vi både kunskap och den erfarenhet som behövs för att göra en gränsutsättning och därmed hjälpa er till tydlighet kring var tomtgränsen går.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Gränsutsättning för tydlighetens skull

Ibland spelar det mindre roll om tomtgränsen är några meter hit eller dit, men så plötsligt behöver man faktiskt veta den exakta dragningen. För att undvika eventuella tråkiga konsekvenser av en chansning är rekommendationen att ta hjälp av personer som vet hur en gränsvisning går till.

Efter en första inledande kontakt med oss på Sweco kommer vi reda ut vad som ska göras samt om det är möjligt, med hänsyn till hur gamla gränserna är. Vi bokar in en tid för när arbetet ska utföras och inför detta förbereder vi med akter från Lantmäteriet, gamla gränsers koordinater samt köper ut fastighetskartan över området med digitala gränser.

Vid efterföljande platsbesök letar vi närliggande gränser att kontrollera mot, samt eventuellt genomförs en transformation av koordinater på befintliga gränser. En utsättning görs av den eller de gränser som efterfrågats och dessa markeras med träkäpp. Om behov finns kan vi efter genomförd gränsutsättning även ta fram en kartskiss som visar var längs med tomtgränsen vi har satt ut markeringar.

Varmt välkommen med er förfrågan!

 

Observera att den här tjänsten även riktar sig till privatpersoner.

Gränsvisning – prisexempel

Uppdrag

Gränsvisning, utsättning av 4 gränshörn.

Kund

Privatperson.

Leveransinnehåll

Köpt ut förrättningsakter och digitala fastighetskartan från Lantmäteriet. Förberett med hjälp av underlaget. På plats kontrollerat befintliga gränser. Utsättning av gränshörnen enligt beställning och markering med träkäpp.

Kompetenser

Mätningsingenjör/mätningstekniker.

Leveranstid

Uppdraget utfördes inom tre veckor. Det tog 5 timmar varav 2 på plats.

Pris exkl moms:

5625 kronor (inklusive moms)

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.