Husutsättning

Ni vet hur både tomten och det blivande huset ser ut, men vet ni var exakt på tomten som bygglovet säger att huset kommer att stå? Bygglov utgår från gränser med mått till det som skall byggas. Det är därför viktigt att kontrollera gränserna för att säkerställa rätt plats för huset, vilket vi på Sweco kan hjälpa till med.

Tjänsten riktar sig till företag och privatpersoner som behöver veta var det kommande huset ska placeras enligt bygglov. Vi mäter och sätter ut var byggnationen ska ske. Det är viktigt att husutstakningen blir korrekt, då det riskerar att leda till höga kostnader för att rätta till eventuella felaktigheter i ett senare skede.

Swecos mätingenjörer har lång erfarenhet av hur hus skall sättas ut och säkerställer att er placering blir enligt godkänt bygglov.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Huset hamnar på rätt plats med finutsättning

För att undvika kostsamma justeringar i efterhand för att rätta till en eventuell felaktig placering av huset, gäller det att det placeras på rätt plats på en gång. En husutsättning, även kallad husutstakning, innebär att det område där huset enligt bygglovet ska stå markeras ut på marken. Vanligtvis görs detta i två steg, där grovutsättning är först ut för att sedan följas av finutsättningen.

Grovutsättning görs för att schakta på rätt ställe. Hushörnen markeras enligt det godkända bygglovet med stakkäppar. Grovutstakningen är inte obligatorisk, men kan med fördel göras inför markarbeten och grundläggning. Det underlättar även utplacering av profiler vid en kommande finutsättning.

Finutsättning är något mer detaljerad och görs oftast med hjälp av profiler. Utstakningen markerar det tänkta husets hörn med hjälp av linor som spänns fast i profilerna. Profilerna behöver vara stabila och de ska vara uppsatta av dig som kund innan finutsättningen.

Profiler byggs av tre stolpar och två profilbrädor och behövs för markering av respektive hörn. Storlek för profilerna kan variera utifrån marknivå eller andra förhållanden, men rekommendationen är vanligtvis:

  • Stolpar – Dimension 45×70 mm eller 45×95 mm. Längd 1,3-1,5 meter. Ena änden ska vara spetsig.
  • Profilbrädor – Dimension bör vara minst 22×95 mm. Längd 1,5-2,0 meter.

Första steget efter vårt inledande samtal med dig som kund är att reda ut vad som ska sättas ut samt om bygglovsritningar finns tillgängliga eller ifall vi behöver efterfråga dessa från kommunens bygglovsenhet. Vi bestämmer sedan en tid för när husutsättningen ska utföras. Inför platsbesöket förbereder vi med akter från Lantmäteriet, koordinater på gamla gränser och köper ut fastighetskartan över området med digitala gränser. Vi går även igenom och tolkar bygglovsritningarna och beräknar koordinater för byggnadshörnen.

Väl på plats letar vi närliggande gränser att kontrollera mot samt vid behov sker även en transformation av koordinater på befintliga gränser. Vi markerar sedan ut byggnadshörnen.

Efter utförd husutsättningen gör vi en utsättningsskiss som levereras till dig som kund i PDF-format.

Varmt välkommen med er förfrågan!

Observera att den här tjänsten även riktar sig till privatpersoner.

Husutsättning – prisexempel

Uppdrag

Utsättning av ett bostadshus med 4 hörn, både grov- och finutsättning.

Kund

Privatperson.

Leveransinnehåll

Köpt ut förrättningsakter och digitala fastighetskartan från Lantmäteriet. Förberett med hjälp av underlaget. Inhämtat bygglovsritningar från kommunen. På plats kontrollerat befintliga gränser. Grovutsättning av de fyra hörnen och markering med träkäpp. Efter två veckor finutsättning på profiler. Levererat en utsättningsskiss med utsatta hushörn.

Kompetenser

Mätningsingenjör/mätningstekniker.

Leveranstid

Uppdraget utfördes inom tre veckor. Det tog 10 timmar varav 2 + 2 på plats.

Pris exkl moms:

11 250 kronor (inklusive moms).

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.