Introducerande workshop till Her City

Her City Toolbox är en digital verktygslåda med innovativa metoder och verktyg för inkluderande och jämställd stadsutveckling. Syftet med verktygslådan är att hjälpa kommuner, regioner, företag och andra urbana aktörer att bygga intern kapacitet, och inkludera unga kvinnor och andra marginaliserade grupper i stadsutvecklingsprocessen.

Her City Toolbox följer stadsutvecklingsprocessens tre faser: utvärdering, design och implementering, genom nio flexibla block. Varje block innehåller en rad verktyg och riktlinjer för hur städer kan planeras ur tjejers perspektiv. Metoderna syftar till att skapa en tvärsektoriell samverkan på platsen, och kan säkerställa att insatser utgår från medborgarnas faktiska behov. Verktygslådan har utvecklats tillsammans med experter, forskare och aktörer inom urban utveckling.

Swecos konsulter inom samhällsanalys och strategi erbjuder processledning och stöd i Her City-metoden i samverkan med Her City-teamet från Shared City Foundation och UN-Habitat. Genom en introducerande workshop får ni inblick i den innovativa processen och tillsammans planerar vi för hur Her City på bästa sätt kan användas i ert sammanhang.

Nedan kan du se en kort introduktionsfilm om Her City Toolbox:

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Her City – inkluderande och jämställd stadsplanering i praktiken

Att involvera tjejer i stadsutvecklingsprocessen skapar positiv samhällsförändring för alla. Ny forskning visar att samskapande stadsutveckling med tjejer och unga kvinnor, organisationer och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå skapar möjligheter för en mer inkluderande, jämlik och hållbar samhällsutveckling. Swecos konsulter ingår i expertgruppen för Her City, och har bedrivit följeforskning på ansatsen sedan dess början genom pilotprojektet UrbanGirlsMovement i Fittja.

Sweco erbjuder processledning i metoden Her City, som tillhandahålls av Shared City Foundation med FN:s organ för hållbar stadsutveckling, UN Habitat. Her City har genomförts i ett stort antal städer i Sverige och i världen. Plattformen används idag av över 1200 aktörer, i 100 länder.

Her City Toolbox är en kostnadseffektiv process i nio flexibla block som innehåller en rad verktyg och riktlinjer för hur man kan planera städer ur tjejers perspektiv. Swecos konsulter har erfarenhet av att använda verktygen i praktiken. Läs mer om processen i sin helhet och processens samtliga steg.

I samverkan med Shared City erbjuder nu Sweco processledning i Her Citys innovativa och kostnadseffektiva process. Vid en första workshop presenteras verktygslådan, erfarenheter från tidigare projekt och vi tar fram en plan för hur Her City kan anpassas och användas i just er kontext.

Vi erbjuder fullvärdiga utbildningar i verktyget för att ni ska kunna använda dess metoder effektivt. Vi kan även bistå med processledning och/eller processtöd genom hela ert projekt.

Hör av er så återkommer vi med en projektspecifik offert efter ert behov.

Varmt välkommen med er förfrågan!

Introducerande workshop till Her City – prisexempel

Uppdrag

En halvdagsworkshop för kompetensutveckling inom inkluderande stadsutveckling och projektplanering. Se projektpaket här.

 

Kund

Kommuner, regioner, kommunala och privata bostadsutvecklare, fastighetsägare och förvaltare av offentliga miljöer.

Leveransinnehåll

Skräddarsydd process för vidare arbete med Her City. Genomgång och träning i Her Citys processverktyg som ger en unik inblick i den innovativa processen.

Kompetenser

Kulturgeograf, etnolog, processledare.

Leveranstid

Halvdag.

Pris exkl moms:

Cirka 50 000 kronor.

 

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.