Kartläggning av flyttningar

Hur påverkar befolkningens omflyttning er kommun? För de flesta regioner är flyttningar det som har störst påverkan på befolkningsutvecklingen. På kort sikt påverkar det befolkningsstorleken, men på längre sikt även åldersstrukturen. Låt analyser av kommunens flyttmönster ligga till grund för kunskapsinsamling och er framtida planering.

Vi på Sweco har mångårig erfarenhet av befolkningsanalyser och kan hjälpa er kommun eller region att ta fram analyser av flyttningar både inom och utom kommunen. Vi erbjuder både enklare kartläggningar till mer detaljerade utredningar/analyser/studier.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Analysera kommunens flyttkedjor för bättre framtida planering

Det finns flera anledningar till att man vill veta hur flyttningar påverkar utvecklingen i en kommun. En anledning är att flyttningar påverkar befolkningens ålders- och könsstruktur, vilket i sin tur kan påverka behovet av olika typer av samhällsservice, exempelvis skolor, vård och omsorg. Därtill kan flyttningar ge effekter på den ekonomiska utvecklingen i en kommun, eftersom flyttare påverkar arbetskraftsutbudet, skatteintäkter och konsumtion. En tredje anledning är att flyttningar kan ha effekter på den sociala utvecklingen i en kommun, då flyttare kan påverka den kulturella mångfalden och integrationen.

Genom att studera flyttmönster inom och mellan kommuner möjliggörs det att få en bättre förståelse för vilka faktorer som mer eller mindre lockar människor att bo i en viss kommun. Det kan i sin tur hjälpa kommunerna att planera för framtiden och anpassa sig till förändrade förutsättningar. Tidigare studier visar att arbete, bostad/boendemiljö, sociala orsaker och studier är starkt kopplade till beslut att flytta.

Frågor som kan ingå vid analysarbetet:

  • Vilken typ av omflyttning har skett när nya bostäder har byggts i kommunen?
  • Vilka är inflyttarna och varifrån kommer de?
  • Skiljer det mellan olika kommundelar och olika typer av bostäder?
  • Hur har flyttmönster i kommunen förändrats över tid?
  • Många personer som har flyttat över kommungränser har tidigare flyttat till eller från kommunen. Hur ser det ut i Er kommun?

Varmt välkommen med er förfrågan!

Kartläggning av flyttningar – prisexempel

Uppdrag

Kartläggning av flyttningar.

Kund

Kommun.

Leveransinnehåll

Rapport och statistikunderlag.

Kompetenser

Demografi.

Leveranstid

2–6 veckor.

Pris exkl moms:

Från 20 000 kronor och uppåt.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.