Klimatdeklaration

Den 1 januari år 2022 införs lagen om klimatdeklaration för nya byggnader. På Sweco finns kompetens för att upprätta pedagogiska klimatdeklarationer. 

En klimatdeklaration ska redogöra för CO₂-utsläppen från grund, stomme, klimatskal och innerväggar och för alla processer från materialproduktion till att den färdiga byggnaden står på plats.

När en klimatdeklaration ska upprättas behövs indata i form av mängder för alla ingående material i de aktuella byggdelarna. Vid behov kan Sweco hjälpa till att ta fram denna information. Vidare kan beräkningen även användas som underlag för möjliga förbättringar inför kommande byggprojekt.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

År 2022 införs lagkrav om klimatdeklaration

I redovisande syfte ska CO₂–utsläppen för livscykelfaser A1-A5 beräknas. Det omfattar allt från materialproduktion till att den färdiga byggnaden står på plats. Syftet med lagen är att öka kunskapen om klimatpåverkan från byggprojekt och minska CO₂-utsläppen från dem. Enligt kravet ska deklarationen därför redovisa utsläpp för de stora byggdelarna såsom grund, stomme, klimatskal och innerväggar. Utöver att beräkningen uppfyller det kommande lagkravet kan den också användas som underlag till möjliga förbättringar inför kommande byggprojekt. För att upprätta en klimatdeklaration behövs indata i form av materialmängder, som Sweco vid behov kan bistå med att ta fram.

Klimatdeklaration – prisexempel

Uppdrag

Ex. 1  Nybyggnad av flerbostadshus om 35 lägenheter.

Ex. 2  Nybyggnad av lokalbyggnad om 10 000 kvadratmeter.

Ex. 3  Nybyggnad av köpcentrum om 60 000 kvadratmeter.

Kund

Ex. 1  Privat fastighetsägare.

Ex. 2  Privat byggherre.

Ex. 3  Privat byggherre.

Leveransinnehåll

Klimatdeklaration enligt Boverkets lagkrav.

Kompetenser

LCA-specialist

Leveranstid

Ex. 1  2 veckor från beställning.

Ex. 2  3 veckor från beställning.

Ex. 3  6 veckor från beställning.

Pris exkl moms:

Ex. 1  35 000 kronor.

Ex. 2  65 000 kronor.

Ex. 3  100 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.