Nybyggnadskarta

Vid ansökan om bygglov kan behov uppstå av en nybyggnadskarta. Denna blir senare underlag till situationsplanen. Det är dock inte alla byggnationer som kräver nybyggnadskarta, men där det ändå är aktuellt att ta fram annat underlag till en situationsplan. Vi har koll på vilka situationer som kräver vad, på vilken nivå samt vilken typ av information.

Tjänsten riktar sig till kommuner, företag och privatpersoner. Vi stöttar kommuner som antingen behöver förstärkning eller saknar egna resurser för att utföra arbetet. När kunden istället är privatperson eller företag säkerställer vi att underlaget, nybyggnadskartan, korrekt tas fram när de ska rita in läget på byggnaden som bygglov ska ansökas för.

Swecos mätingenjörer har stor kunskap inom området och hjälper er att säkerställa att kraven uppfylls för den information som ska finnas med på en nybyggnadskarta.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Säkerställ rätt underlag till situationsplanen

Bygglovsansökningar kräver olika typer av underlag beroende på vad för typ av projekt som ska utföras. Att ta hjälp av någon med erfarenhet kring underlag till situationsplaner är därmed att rekommendera, oavsett om det gäller nybyggnad, tillbyggnad eller komplementbyggnad.

Det första vi på Sweco gör efter inledande kontakt är därför att reda ut vad för typ av bygglov det handlar om för att utreda om det är en nybyggnadskarta som är behovet. Vi bokar tidigt även in en tid för när arbetet ska utföras. Inför att vi besöker platsen förbereder vi med lantmäteriakter, koordinater på gamla gränser, köper ut fastighetskartan över området med digitala gränser och kontrollerar rättigheter samt detaljplaner.

Vid platsbesöket letar vi gränser i närområdet att kontrollera mot samt mäter in objekt som skall vara med på nybyggnadskartan. Eventuellt sker även en transformation av koordinater på befintliga gränser.

Efter platsbesöket kan arbetet påbörjas med att ta fram nybyggnadskartan, som levereras digitalt som PDF men även i dwg-format.

Varmt välkommen med er förfrågan!

 

Observera att den här tjänsten även riktar sig till privatpersoner.

Nybyggnadskarta – prisexempel

Uppdrag

Inmätning och framställande av Nybyggnadskarta.

Kund

Privatperson.

Leveransinnehåll

Köpt ut förrättningsakter och digitala fastighetskartan från Lantmäteriet. Förberett med hjälp av underlaget. På plats kontrollerat befintliga gränser. Inmätning av de objekt som behövs för en nybyggnadskarta, t ex byggnader, höjder, vägar, brunnar etc. Erhåller digital detaljplan från kommunen. Redigerat nybyggnadskartan med de inmätta objekten, gränserna och rättigheterna från fastighetskartan samt bestämmelserna från detaljplanen.

Kompetenser

Mätningsingenjör/mätningstekniker.

Leveranstid

Uppdraget utfördes inom tre veckor. Det tog 7 timmar varav 2 på plats.

Pris exkl moms:

7875 kronor (inklusive moms).

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.