Projektledarcertifiering (PMP)®- PMP Exam prep

Vår utbildning PMP Exam prep ger dig goda förutsättningar att klara tentamen som gör dig till certifierad projektledare, PMP. Utbildningen ger dig även god kunskap om den senaste projektmetodiken, samt en djupare förståelse för hur ett projekt ska drivas.

Swecos PMP Exam prep lämpar sig för dig som har arbetat som projektledare i minst 3 år, och som vill ta nästa steg genom att certifiera dig i enlighet med den globalt erkända och största föreningen för projektmetodik, Project Management Institute (PMI). Sweco är certifierade utbildare enligt PMI (ATP), vilket innebär att vi kan erbjuda en högkvalitativ tentamensförberedande PMP-utbildning.

Vi erbjuder både skräddarsydda tillfällen för grupper samt fasta tillfällen där enskilda deltagare kan anmäla sig. Läs mer och anmäl dig längre ned!

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Beprövat utbildningsupplägg för PMP, godkänt av PMI

Project Management Professional (PMP) anses av många vara den viktigaste certifieringen för projektledare. Vidare är den också internationellt etablerad i majoriteten av branscher, med miljontals certifierade projektledare världen över. Vi på Sweco använder ett beprövat och kvalitetssäkrat utbildningsupplägg, tack vare att vi är certifierade utbildare genom PMI. Upplägget skapar mycket goda förutsättningar för dig som deltagare att klara certifieringstentamen efter genomförd PMP-utbildning. Utöver den tentamensförberedande utbildningen får du även stöd i praktiska detaljer inför certifiering, ansökan och anmälan för tentamen.

 • Vi erbjuder både fasta tillfällen där enskilda deltagare kan anmäla sig samt skräddarsydda tillfällen för större grupper
 • Vi utgår från PMI:s högkvalitativa utbildningsupplägg och underlag.
 • Utbildningsmaterialet är på engelska även fast utbildningen ges på svenska. Det beror på att PMP®-examinationen genomförs på engelska.
 • Vi tillhandahåller erfarna och uppskattade utbildare, som både är PMP- och ATP-I®-certifierade.
 • Utbildningens fokus ligger på att förbereda deltagarna inför PMP-certifieringstentamen.
 • Utöver att maximera chansen att klara certifieringstentamen får du som deltagare även med dig värdefull kunskapshöjning inom projektledning.

Läs mer om PMI:s® förkunskapskrav för att ta PMP-examen/tentamen.

Vår PMP Exam prep innefattar följande:

 • 2 – 4 utbildare.
 • Max 25 deltagare.
 • Digitalt startmöte för att ni ska känna er trygga/förberedda.
 • Digitalt introtillfälle med samtliga deltagare (1 timme).
 • 5 utbildningstillfällen á 8 timmar alternativt 10 tillfällen á 4 timmar (digitalt).
 • Digitalt summeringstillfälle med avslut (1 timme).

Utöver utbildningstillfällena krävs egna studier inför certifieringstentamen.
PMI-medlemsavgift och anmälningsavgift för certifieringstentamen tillkommer.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Projektledarcertifiering (PMP)® – prisexempel

Uppdrag

 1. Skräddarsytt tillfälle av PMP Exam prep för grupp (5-25 personer).
 2. Enskild deltagare till fast tillfälle av PMP Prep.

Kund

 1. Företag.
 2. Enskild deltagare från företag.

Leveransinnehåll

Digitala möten och utbildningstillfällen i form av startmöte, introtillfälle med deltagarna 1 timme, utbildningstillfällen 5 stycken á 8 timmar alternativt 10 stycken á 4 timmar samt summeringstillfälle 1 timme.

Kompetenser

2 – 4 utbildare.

Leveranstid

 1. 3 månader (slutförd utbildning).
 2. Kontakt via offert för information om kommande tillfällen.

Pris exkl moms:
 1. 18 000 – 28 000 kronor/deltagare, beroende på deltagarantal (5-20 deltagare).
 2. 21 000 kronor.

PMI-medlemsavgift och anmälningsavgift för certifieringstentamen tillkommer.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.