Webbtjänst skedesplaner

Vår webbtjänst skedesplaner riktar sig till dig inom samhällsbyggnad som vill strukturera arbetet med skedesplanering. Tjänsten kan minska risken för missförstånd som planeringskonflikter genom att kommunicera och åskådliggöra komplicerade händelseförlopp. Verktyget gör det möjligt för kund att gå in och ändra allt från tidsskeden och kommentarer till bakgrundskartor direkt i gränssnittet.

Därtill kan webbtjänsten underlätta för användarens leverantörer som får tillgång till visualiserade skeenden i gränssnittet med en på förhand specificerad access-nivå. Därmed slipper både leverantör och användare utskrivna kartor och scheman, vilket kan minska risken för missförstånd och versionshantering.

Se vår demo!

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Geografiskt visualiserade skedesplaner

I dag finns en brist på aktuell geografisk översikt i skedesplaner, och risken för fel i matchningen mellan plan och kartor leder till dyra missar i byggprojekt. Vidare leder också otympliga kartor till stora administrationskostnader när skedena förändras. Geografiskt visualiserade skedesplaner kan lösa detta genom att visualisera skeden i en webbtjänst, där användaren med hjälp av ett tidsreglage kan hoppa i tiden och se hur olika ytor kommer användas vid olika tidpunkter. På så sätt kan man upptäcka och lösa konflikter innan de uppstår.

Vidare möjliggör verktyget för kunden att gå in och modifiera direkt i skedesplanen gällande olika aspekter såsom bakgrundskartor, utseende och kommentarer. För att se till att alla som har tillgång till verktyget inte ska kunna genomföra ändringar i det kan man också tilldela olika behörigheter för respektive konton. Om en leverantör exempelvis bara erbjuds läsrättigheter för ett gränssnitt är det enda som behövs en länk för att nå det. På så sätt slipper man utskrivna eller pdf:ade kartor och scheman och kan förhålla sig till planen i verktyget. Det gör bland annat att risken för misskommunikation och felaktig data minskar. 

Vår webbtjänst skedesplaner uppdateras centralt, vilket gör att alla alltid har den senaste versionen. Genom enkla uppdateringar minskar även administrationen vid förändringar markant. Det användarvänliga gränssnittet gör att användaren kan utforska informationen, snarare än att spendera tid och energi på att avkoda den. Dessutom går utseendet självklart att anpassa utifrån era behov. 

Vi sätter upp tjänsten med era tidplaner och ytor, och driftar den på våra servrar så att ni endast behöver ett inlogg till tjänsten. Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller om du vill se hur det fungerar!

 

Webbtjänst skedesplaner – prisexempel

Uppdrag

Exploateringsprojekt i stor stad.

Kund

Kommunens exploateringskontor.

Leveransinnehåll

Webbaserad skedesplan, anpassning av information i skedesplanen och uppdatering av planen två gånger per månad.

Kompetenser

GIS-utvecklare

Leveranstid

En månads uppsättning av tjänsten. Drift av tjänsten i ett år.

Pris exkl moms:

128 000 kr.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.