Vibrationsmätning

Genom vibrationsmätning ges en god överblick över hur ljud och vibrationer från planerade markarbeten såsom spontning, schaktning och sprängning påverkar omgivningen. Med vibrationsmätning får man en god kontroll över markvibrationerna och kan styra arbetena för att undvika att skadliga nivåer uppnås på fastigheter och anläggningar. Det skapar en trygghet för projektets intressenter.

Vi på Sweco genomför vibrationsmätning enligt svensk standard SS 460 48 66:2011, vilken anger riktvärden för hur mycket vibrationer som får förekomma i exempelvis byggnader och anläggningar. 

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Vibrationsmätning – undgå oönskade överraskningar 

En vibrationsmätning är en viktig del i bevakningsarbetet i alla slags byggprojekt. Planerade markarbeten såsom sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning är vanligt förekommande moment i ett byggprojekt, med vibrationer som konsekvens. Dessa vibrationer kan i värsta fall orsaka skador på fastigheter och anläggningar. 

Genom Swecos vibrationsmätning får du som kund ett pålitligt underlag för hur projektet och dess arbeten kommer att påverka omgivningen och ni kan på så sätt undvika oönskade störningar. Mätning och rapporter skapar trygghet för fastighetsägare och närboende. Vi utför vibrationsmätningar i enlighet med svensk standard SS 460 48 66:2011. Standarden anger bland annat riktvärden för hur mycket vibrationer det får vara i olika anläggningar eller byggnader.

Hur en vibrationsmätning går till:

  • Montering av mätutrustning sker före start av markarbetet.
  • Montering av mätare görs enligt förslag i riskanalys och/eller i samråd med beställare.
  • Övervakning sker i realtid med uppmätta vibrationsnivåer. Larmfunktionen gör att larm utgår vid definierade vibrationsnivåer till önskade mottagare i projektet.
  • Vid meddelande om att markarbetet är avslutat demonteras mätutrustningen.
  • En vibrationsrapport över registrerade mätvärden skickas med i slutrapporten eller enligt överenskommelse.

Varmt välkommen med er förfrågan!

Relaterade tjänster inom omgivningspåverkan: Syneförrättning och Riskanalys vid vibrationsalstrande markarbeten.

Vibrationsmätning – prisexempel

Uppdrag

Vibrationsmätning.

Kund

Kommuner, byggherrar.

 

Leveransinnehåll

Riskanalys, besiktningsprotokoll, vibrationsprotokoll, slutrapport.

 

Kompetenser

Besiktningsförrättare, riskanalytiker, vibrationssakkunnig.

 

Leveranstid

Beror på markjobbets längd. Sträcker sig normalt över 1 månad till cirka 6 månader.

 

 

Pris exkl moms:

Ett projekt med mätare i 4 väderstreck i 1 månad cirka 30 000 – 40 000 kronor.
Då ingår mätarhyra, tillsyn, upp- och nedtagning av mätare.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.