Avtalscontroller som tjänst

Håller ni på, eller nyligen har, upphandlat ett nytt IT-system eller tjänst? Då är det av yttersta vikt att det avtal som ligger till grund för leveransen efterföljs av båda parter. Säkerställ att er avtalsuppföljning hanteras korrekt med hjälp av en extern avtalscontroller.

Flera av våra kunder har lyft att de vill ha en extern part som hjälper dem med avtalsuppföljningen. Dels för att få en extern syn på avtalet, dels för att kunden är mån om en bra långsiktig relation med leverantören. Det kan då underlätta om en extern konsult hanterar eventuella diskussioner som uppstår under införandefasen.

Swecos konsulter har lång erfarenhet av både IT-upphandling och avtalsuppföljning. Genom tjänsten Avtalscontroller som tjänst kan ni som kund ta del av denna expertis.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Avtalsuppföljning ger kontroll över leveransen

Efter er IT-upphandling kan ni få stöttning av våra erfarna konsulter inom projektledning och upphandling, som bemannar rollen som er avtalscontroller.

Syftet med denna roll är att säkerställa att avtal och leveransplan följs. Det innebär både att leverantören ska uppfylla sina avtalade åtaganden gentemot er, men också att ni uppfyller era åtaganden gentemot leverantören.

Tjänsten innefattar ett ansvar för de avstämningsmöten som bör finnas i ett leveransavtal, inkluderat kallelse och samordning inför, ordförandeskap under, samt efterföljande protokollsskrivning. Dessa möten bör vara regelbundna och hållas minst var 4:e vecka från och med projektstart fram till dess att IT-systemet eller tjänsten är levererad och godkänd.

Tjänsten innefattar utöver avtalsuppföljning även löpande administration av projektreskontra för projektet. Efter att IT-systemet eller tjänsten levererats och godkänts kan ni inom ramen för tjänsten även få hjälp att leda förhandling avseende slutreglering av projektreskontran.

Varmt välkommen med er förfrågan!

Avtalscontroller som tjänst – prisexempel

Uppdrag

Avtalscontroller.

Kund

Kommun eller kommunalt bolag.

Leveransinnehåll

Bemanna rollen som avtalscontroller.

Kompetenser

Senior projektledare och/eller upphandlingskonsult med erfarenhet från kommunala bolag.

Leveranstid

Vi kan leverera denna tjänst två veckor efter beställning.

Pris exkl moms:

8 000 kronor / månad (vid ett möte per månad).

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.