Beslutsstödsystem GIS

Swecos beslutsstödsystem GIS kan hjälpa dig som beslutsfattare att ta både snabba och effektiva beslut baserade på tillförlitlig geodata och/eller big data. Syftet med beslutsstödet är att lättare kunna tolka och se mönster i stora, ostrukturerade datamängder. Vilket kan leda till att rätt beslut kan fattas, i realtid. 

Vårt beslutsstödsystem GIS baseras på era geodatamängder i kombination med kontinuerlig övervakning och automatiserad rapportering av dem. Genom vår interaktiva dashboard, som vi konfigurerar efter era nyckeltal och därtill anpassar efter era behov, hjälper vi er att tolka och förstå datan. Vi bistår med att sätta upp tjänsten, och ni kan välja mellan att hosta den genom ett eget ArcGIS-konto eller via oss på Sweco.

 

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Vårt beslutsstödsystem GIS kan hjälpa dig att fatta rätt beslut

Med hjälp av vår tjänst beslutsstödsystem GIS gör vi det lättare för dig att både tolka och konsumera stora datamängder, och därtill ta beslut på rätt grunder. Beslutsstödsystemet baseras på era geodatamängder samt kontinuerlig övervakning och automatiserad rapportering av dessa. Med hjälp av en interaktiv dashboard, som vi anpassar efter just era behov och som också konfigureras efter era nyckeltal, hjälper vi till att tolka och förstå er geodata.

Vi bistår med att sätta upp tjänsten åt er. Dessutom kan ni välja att hosta den via ett eget ArcGIS-konto eller genom oss på Sweco.

Beslutsstödsystem GIS – prisexempel

Uppdrag

GIS beslutstödsapplikation – interaktiv dashboard.

Kund

Privat fastighetsbolag utan eget ArcGIS-konto.

Leveransinnehåll

Datakonfigurering, analys, visualisering och uppsättning av systemlösning.

Kompetenser

GIS-ingenjör, -analytiker och -systemutvecklare.

Leveranstid

3 dagar.

Pris exkl moms:

25 000 kronor fram till leverans (exklusive eventuell geodatabearbetning). Därefter 2 000 kronor/månad.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.