Digital egenkontroll

Med hjälp av digital egenkontroll kan du effektivisera både egenkontroll och inventering, genom att minska antalet moment från fält till rapportering. Projektet kan genomföras på ett flertal platser, av flera personer. Därtill finns också möjlighet till offline-stöd, vilket gör att du kan utföra inventering på din mobila enhet, även på platser som saknar åtkomst till internet.

Då insamlingen av information utförs på samma sätt av samtliga projektdeltagare säkerställs datakvalitet och lagring, och risken för att viktig information förgås blir mindre. Vidare erbjuder vi även kundanpassade rapportlayouter och standardiserade formulär.

I och med att information kan samlas in på site eller ute i fält, och därefter lagras direkt, minskar efterbearbetningen. Det gör att ni får ut färdig dokumentation på era egenkontroller, utan extra handpåläggning. Central lagring säkerställer att samtliga alltid har tillgång till aktuell information, vilket minskar risken för dataförluster och fel.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Minska antalet moment med digital egenkontroll

Digital egenkontroll kan hjälpa dig som vill effektivisera egenkontroll och inventering, genom att minska antalet moment från fält till rapportering.

Digital insamling

Projektet kan utföras på flera platser, av flera personer. Dessutom finns det möjlighet till offline-stöd, och det gör att du kan utföra inventering på platser utan internetåtkomst, på din mobila enhet. Starta projektet i din webbläsare på kontoret, och komplettera med data från fält via appen på din mobila enhet. Skapa punkter, linjer och ytor med hjälp av din GIS-position, eller ta bilder och lagra tillsammans med formulär kopplade till dina objekt i kartan. I och med att insamlingen av information utförs på samma sätt av alla blir både datakvaliteten och lagringen säkerställda, och risken att information går förlorad minskar. 

Rapportering

Vi erbjuder kundanpassade rapportlayouter och standardiserade formulär med möjlighet att bygga upp egna formulärbibliotek. Genom att information kan samlas in ute i fält eller på site, och lagras direkt, minskar efterbearbetningen. Och det gör att ni kan få ut färdig dokumentation på era egenkontroller, utan extra handpåläggning. 

Hög tillgänglighet

Med hjälp av central lagring med back up säkerställs att samtliga alltid har tillgång till samma aktuella information, vilket minskar risken för såväl fel som dataförluster. Vidare finns det stöd för Android, IOS och webb. Därtill har vår tjänst digital egenkontroll även ett avancerat GIS-stöd, där ni kan gruppera och visa kartlager från både egna och publika karttjänster. Tjänsten stödjer också import och export av de vanligaste dokument- och GIS-formaten.

Digital egenkontroll – prisexempel

Uppdrag

Effektivisering av egenkontroll, inventering och rapportering.

Kund

Entreprenör

Leveransinnehåll

Digital plattform för kontor och fält, anpassade formulär och rapportgenerering. Import och export av data.

Leveranstid

1 vecka för uppstart.

Pris exkl moms:

11 000 kronor för uppstart.
Därefter 3 000 kronor/månad. Support tillkommer om ni så önskar.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.