Digitaliseringsstrategi

Vår värld har aldrig utvecklats så snabbt som nu och vi står inför stora utmaningar inom framför allt klimat, energi och hälsa. Digitalisering och ny teknik står för stora förändringar och bidrar på många sätt till ett mer hållbart samhälle. Genom en genomarbetad digitaliseringsstrategi kan er verksamhet dra nytta av digitaliseringen, öka er konkurrenskraft och samtidigt uppnå era affärsmål.

Tjänsten riktar sig till alla typer av företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. Kanske ser ni behov av effektivisering av er verksamhet och processer, eller ändrade förväntningar och krav från era kunder. En digitaliseringsstrategi kan även hjälpa er till ett bättre beslutsfattande och öka er flexibilitet och agilitet. Oavsett vilken er utgångspunkt eller utmaning är anpassar Swecos digitaliseringsexperter uppdraget utifrån ert nuläge och identifierar lämplig väg samt nödvändiga aktiviteter för att nå ert önskade läge.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Bygg er digitaliseringsstrategi utifrån rådande marknadstrender

Att ta fram en digitaliseringsstrategi kan vara en utmanande process på grund av flera faktorer. Digitalisering påverkar ofta flera delar av organisationen och involverar flera affärsområden och funktioner, vilket såklart även påverkar strategins komplexitet och omfattning. Med den snabba teknologiska utvecklingen och snabbt förändrade marknadstrender, blir tidigare sanningar och best practice snabbt inaktuella och kräver därmed en ständig omvärldsbevakning. Det krävs även en stor dos förändringsledning och kulturell anpassning samt ökat behov av resurser för att utveckla och implementera digitaliseringsstrategin.

En genomarbetad och förankrad digitaliseringsstrategi löser olika behov och utmaningar för organisationer när de anpassar sig till den digitala eran och påbörjar sin digitala transformation. Exempel på behov och utmaningar är:

 • Effektivisering av verksamhet och processer, kostnadsbesparingar
 • Kundkrav och förväntningar
 • Konkurrenskraft och differentiering
 • Bättre beslutsfattande
 • Hantering av stora datamängder – för bättre beslutsfattande
 • Ökad flexibilitet och agilitet

Sweco kan stötta er digitala transformation genom:

Expertis och erfarenhet – Vi erbjuder specialiserad expertis och erfarenhet inom digitalisering och strategisk planering. Vi har en djup förståelse för digitala trender, teknologier och ”best practice” som bas för att utforma en framgångsrik strategi. Genom att anlita Sweco får ni tillgång till vår kunskap och erfarenhet inom området.

Aktualitet och framtidssäkring Sweco kan hjälpa till att hålla dig uppdaterad med den senaste teknologiska utvecklingen och digitala trender. Vi kan se till att er strategi är aktuell och framtidssäkrad för att möta förändrade behov och marknadskrav i din bransch.

Implementeringsstöd: Utöver att ta fram strategin kan Sweco också erbjuda implementeringsstöd. Vi kan hjälpa till med att genomföra de nödvändiga förändringarna i organisationen och stötta er genom hela processen. Detta kan vara särskilt värdefullt om ni saknar interna resurser eller kompetens för att genomföra digitala initiativ på egen hand.

Mätbara resultat och avkastning: Sweco kan hjälpa till att definiera mätbara mål och resultatindikatorer för er digitaliseringsstrategi. Genom att följa upp och utvärdera framsteg kan ni se tydliga resultat och avkastning på er investering. Sweco kan också stödja er genom att tillhandahålla analysverktyg och rapportering för att mäta och kommunicera framgången för er digitaliseringsstrategi.

Digitaliseringsstrategi - 2 steg med förstudie och strategiutveckling.

Digitaliseringsstrategin genomförs i två steg där steg 1 Mindre förstudie är obligatorisk för att kunna specificera och godkänna start av steg 2 Strategiutveckling Digitaliseringsstrategi.

Steg 1 Mindre förstudie – Initial analys och förberedelser för strategiutveckling

 • Övergripande fråga – vad är digitalisering för er?
 • Kritiska förmågor för digitalisering
 • Intervjuer med nyckelpersoner samt enkel definition av nuläge
 • Val av verksamheter som skall vara delaktiga i arbetet – kontaktpersoner?
 • Leverans och övergripande mål med digitaliseringsarbetet för er
 • Leverabler: Rapport, projektplan och budget för Digitaliseringsstrategin
 • Kostnad: 50 000 sek
 • Period: 2 – 3 veckor

 

Steg 2 Strategiutveckling – Digitaliseringsstrategi

Baserat på resultat från steg 1 omfattar steg 2:

 • Affärsplaner, Verksamhetsplaner, IT-arkitektur, Strategidokument
 • Omvärldsanalys, Marknadstrender, Konkurrenter
 • Intervjuer
 • Workshop – Nuläge, Önskat läge, Aktiviteter
 • Strategi – Digitalisering
 • Ambition, Mål, Prioriteringar
 • Preliminär plan, Resurser, Budget
 • Leverabler: Rapport och Digitaliseringsstrategi
 • Kostnad: beroende på resultat från steg 1.
 • Period: beroende på resultat från steg 1.

 

Varmt välkommen med er förfrågan!

Digitaliseringsstrategi – prisexempel

Uppdrag

Mindre förstudie och efterföljande Strategiutveckling – digitaliseringsstrategi.

Kund

Företag och organisationer inom privat och offentlig sektor.

Leveransinnehåll

Förstudie: Rapport, projektplan och budget för Digitaliseringsstrategin.
Strategiutveckling – digitaliseringsstrategi: Rapport och Digitaliseringsstrategi.

Kompetenser

Strateger inom digitalisering och verksamhetsutveckling.

Leveranstid

Förstudie: 2-3 veckor.
Strategiutveckling – digitaliseringsstrategi: Beror på resultat från förstudien.

Pris exkl moms:

Förstudie: 50 000 kronor.
Strategiutveckling – digitaliseringsstrategi: Beror på resultat från förstudien.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.