Digitalt platsbesök

Med vår tjänst digitalt platsbesök skapar vi en kopia av verkligheten som kan hjälpa dig som exempelvis arbetar som projektledare att lyckas med ditt projekt då den ger en god förståelse för hur den befintliga anläggningen ser ut. 

Oberoende av var du eller de övriga deltagarna i projektet befinner er kan ni genom digital åtkomst till anläggningen få en överskådlig bild över området. En överblick som går att titta på flera gånger om, och som ni också kan använda i den interna dialogen eller vid diskussioner med bland annat konsulter.

Ett digitalt platsbesök gör också att färre personer krävs vid det fysiska platsbesöket. Vilket i sin tur ökar säkerheten för projektdeltagarna, minskar klimatavtrycket och skapar en god arbetsmiljö.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Ett digitalt platsbesök kan underlätta ditt projekt

För att du som projektledare, entreprenör eller byggherre ska kunna bedriva ett så effektivt projekt som möjligt krävs det att samtliga projektdeltagare har en god förståelse för hur anläggningen ser ut. Denna förståelse kan vara kostsam att bygga upp och bibehålla om projektdeltagarna inte befinner sig i direkt närhet till anläggningen. Det är här ett digital platsbesök kan fylla sin funktion. 

Oavsett var du eller dina projektdeltagare befinner er kan ni med hjälp av en webbläsare i datorn, mobilen eller på surfplattan, få en överblick över anläggningen och dess direkta omgivning. En helhetsbild som därtill kan användas både vid interna samtal och diskussioner med konsulter, entreprenörer och andra externa parter. Det digitala platsbesöket är inte en direkt ersättning för ett fysiskt platsbesök eller en fysisk inventering, utan ska i stället ses som ett viktigt tids- och kostnadsbesparande komplement. Vissa tekniker och projektdeltagare kommer fortsatt att behöva göra fysiska platsbesök. 

Ett digitalt platsbesök kan bidra med följande fördelar:

  • En definitiv bild av hur anläggningen ser ut (vilket underlättar vid diskussioner som kan uppstå på grund av att projektdeltagare har olika bilder av hur anläggningen ser ut.)
  • Möjligheten att få direkt återkoppling av hur projekterad anläggning samspelar med befintlig anläggning. 
  • Minskat behov av återbesök på anläggningen på grund av att något inte fotograferats.
  • Att vissa projektdeltagare inte behöver göra något fysiskt platsbesök alls.
  • Snabbare initiering av nya projektdeltagare eftersom dessa enkelt kan få en god grundläggande uppfattning om den befintliga anläggningen.

Vidare kan ett digitalt platsbesök även bidra till ökad hållbarhet genom reducerade koldioxidutsläpp då resandet minskar. Och dessutom medför det att dina projektdeltagare i mindre grad behöver utsätta sig för de risker det innebär att befinna sig i spårområdet. Nyttan med det digitala platsbesöket fortlever genom hela projektets livscykel, från de inledande utredningarna till det sista spadtaget. Ju tidigare det digitala platsbesöket tas fram, desto mer värde fås ut av det. Under samtliga steg i projektskedet är det värdefullt att snabbt, enkelt och lättillgängligt få en god överblick över hur den befintliga anläggningen ser ut. 

Vi på Sweco förbättrar denna tjänst konstant och utvecklar konceptet för varje nytt projekt. Varmt välkommen att ta kontakt med oss för att diskutera vad just dina behov är och hur vi kan uppfylla dem på bästa sätt.

Se vår demo

Digitalt platsbesök – prisexempel

Uppdrag

Resecentrum

Kund

Statlig organisation.

Leveransinnehåll

Digitalt platsbesök på en yta av 300 000 kvadratmeter, ämnad att användas för samordning och diskussionsunderlag.

Kompetenser

Mätingenjör, drönarpilot.

Leveranstid

10 arbetsdagar.

Pris exkl moms:

100 000 kr.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.