GPS Remote

Visst hade det varit smidigt att kunna utföra era mätarbeten på egen hand, men utan att behöva ta de dyra inköpen av utrustning eller hantera underhållet kopplat till den? Lägg därtill att ni inte heller behöver personal med specialistkompetens inom GPS-mätning. Genom att hyra mätutrustning av Sweco kan ni som kund enkelt ta del av vår mättekniska kompetens, men arbetet utförs av er själva.

Om ni är i behov av utrustning och stöd för att utföra någon form av utsättning, inmätning eller annan lägeskontroll är det här rätt tjänst för er. Vi tänker att ni exempelvis arbetar som geotekniker, byggledare, drönarpiloter eller kontrollanter.

Sweco har stor erfarenhet av all sorts mätning och support. Vid behov utbildar vi er kring utrustningen via fjärrsupport. Ni kan med andra ord känna er trygga med att ni kommer kunna utföra mätningen på egen hand, med våra specialister som stöd där det behövs.

 

 

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Hyr utrustning för er nästa inmätning

Tjänsten innebär att ni på månadsbasis hyr önskad utrustning för GPS-mätning. Vi erbjuder två paketlösningar där ni väljer nivå utifrån era behov. Båda versionerna är uppkopplade mot Swecos nätverks-RTK och har en noggrannhet på 2,5 cm i höjd och plan. Förutsatt att era krav är inom GPS-toleransen kommer ni själva kunna utföra mätningarna, självklart med vår hjälp där det behövs.

Med Remote Light klarar ni av punktinmätningar, punktutsättning och lägeskontroller med hjälp av CAD-underlag. All data skickas till och från enheten med hjälp av fjärrsupport.

Med Remote Advanced kan ni även utföra linjeutsättning från CAD-underlag och höjdkontroller mot 3D-modeller. En komplett GPS-lösning perfekt för entreprenad.

Inför uthyrningen är det första steget att vi gemensamt går igenom vad ert uppdrag innebär. Utifrån den information som framkommer landar vi i vilken Remote-lösning som passar er bäst. Vi har sedan möjlighet att direkt starta upp projekt med korrekta inställningar och tillhörande underlag i form av lokalisering och eventuella utsättningsdata. Finns informationen inte tillgänglig vid denna tidpunkt löser vi det senare via vår fjärrsupport. Mätutrustningen kan sedan hämtas av er som kund, alternativt skickar vi den till avtalad adress. Vid behov ges även utbildning av utrustningen via fjärrsupport.

När mätningen är genomförd tar vi ut all inmätningsdata i form av en punktfil, rådata, med alla tillgängliga kvalitetsmärkningar gällande GPS-status för mättillfället. Med denna som grund har vi sedan möjlighet att leverera material helt enligt era önskemål gällande format och rapporter.

Varmt välkommen med er förfrågan!

GPS Remote

Pris exkl moms:

Remote Light: 5000 kronor / månad.

Remote Advanced: 7500 kronor / månad.

Supporttid: Timpris enligt överenskommelse innan leverans av utrustning.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.