Digital Twins – Twinfinity®

Den digitala transformation som genomsyrar fastighetsbranschen ställer nya krav på fastighetsägaren att skapa värde både för den egna verksamheten och för sina hyresgäster. Med Twinfinity® får fastighetsägaren en smart digital tvilling som med ett klick visualiserar hur byggnaden är konstruerad, fungerar och mår.

Visualisering av drift- och sensordata i en digital byggnad ger fastighetsägaren ett sammanhang för att optimera drift och lokalnyttjande och sänka sitt klimatavtryck. Genom att koppla kontrakt och affärsdata till den digitala byggnaden kan fastighetsägaren skapa högre förutsägbarhet, nya och förbättrade tjänster samt minska vakansgrader.

Den gemensamma nämnaren i samtliga fastighetsbolags digitaliseringsresa är behovet att kunna representera sina fastigheter digitalt för att kunna komma till nya insikter och skapa nya värden för sina hyresgäster, ägare eller brukare. Att representera sina fastigheter digitalt, tillsammans med annan verksamhetskritiska data, är vad vi gör med Twinfinity®.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Twinfinity® – Swecos digitala fastighetsplattform för att skapa värde av fastighetsrelaterad information

Den digitala tvillingen uppstår inte enbart utifrån byggnadsrepresentationen, utan snarare i samverkan mellan olika aspekter på byggnaden som utgår från andra domäner och begreppsvärldar. Därför är det viktigt att kunna knyta samman Building, Business och Operations där värden uppstår i samverkan mellan byggnadsdata, affärsdata och driftsdata. Twinfinity® använder bland annat Real Estate Core för att hjälpa våra kunder att realisera dessa värden.

I den transformationsprocess som pågår i fastighetsbranschen kan affären förändras över en natt. Långa kontrakt på kvadratmeter, stål, glas och betong blir till paketerade tjänster, korta kontrakt och flexibilitet som knyts till helt andra parametrar än tidigare som exempelvis produktivitet, hållbarhet, hälsa och välmående. Det är då viktigt att vila på en plattform som speglar detta och möjliggör en kontinuerlig tjänsteutveckling.

Twinfinity® har utvecklats specifikt med detta i åtanke. Dess syfte är att tillgängliggöra den digitala byggnadsinformationen som en datakälla likvärdig med affärsdata och annan verksamhetsdata i organisationen. Allt för att kunna skapa nya och förbättrade tjänster för fastighetsägaren, hyresgäster och brukare.

Varmt välkommen att kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa dig!

Twinfinity® – prisexempel

Uppdrag

Tillhandahålla en lösning som på ett strukturerat sätt omvandlar CAD-modeller till information som kan användas och visualiseras för olika ändamål.

Kund

Fastighetsbolag

Leveransinnehåll

Twinfinity® | Grundlicens, Twinfinity® | BIM Viewer, Twinfinity® | Embedded, dokumenthanteringsplattform, behovsanalys, rådgivning, presentationer.

Kompetenser

BIM-expertis, Digital Twins-expertis, visualisering och design, integration och dataanalys.

Leveranstid

SaaS-lösning finns redo för implementering enligt överenskommelse.

Pris exkl moms:

Licenskostnad baseras på anläggningens storlek eller yta.
3 kronor/kvadratmeter.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.