Avfallsutredning för fastigheter vid ny- & ombyggnationsprojekt

Det ställs allt större krav på avfallshantering i och med gällande och kommande lagstiftning, bland annat för insamling av förpackningsavfall. För fastighetsnära insamling innebär det ett behov av att säkra rätt dimensionering samt att insamlingssystem för avfall planeras väl, med hänsyn till lokala förutsättningar. Att bygga om i efterhand kan bli både kostsamt och komplicerat, dessutom leder ofta problemen som uppstår vid felplanering till långsiktiga problem.

Allt fler kommuner ställer krav på att avfallshanteringen ska utredas i ett tidigt skede i samband med ny- och ombyggnation. Tjänsten riktar sig därför till bland annat byggherrar, exploatörer, arkitekter och bostadsföreningar.

På Sweco finns en djup kompetens inom området för avfallshantering och en rikstäckande organisation. Sweco har gedigen erfarenhet av att arbeta med avfallsutredningar som anpassas efter kundens behov.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Utredning om avfallshantering för fastighetsnära insamling

Enligt beslut från regeringen har kommuner från och med år 2024 ett formellt ansvar för insamling av förpackningsavfall från hushåll och från de verksamheter som har anmält att de vill ha kommunal insamling. Fastighetsnära insamling ska från och med år 2027 vara införd för alla hushåll samt verksamheter med avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll.

Planera därför in er avfallsutredning tidigt i projektet. Det kan vara både komplicerat och kostsamt att rätta till felaktigheter i efterhand. Val av insamlingslösning och dimensionering kräver god planering och ett genomtänkt utförande för att möta avfallslämnarens och avfallshämtarens behov. Ändrade lagar om bland annat fastighetsnära insamling av förpackningsavfall skapar dessutom högre krav på vilka insamlingslösningar som ska erbjudas i en fastighet. Flertalet kommuner ställer därför krav om att exploatören ska ta fram en avfallsutredning i tidigt skede för att säkerställa en långsiktigt hållbar avfallshantering i det nya området, och fastighetsägare i befintliga kvarter kan behöva anpassa sig efter nya krav.

Avfallsutredningen, som levereras i rapportform, syftar till att redovisa:

  • Planerad avfallshantering.
  • Utrymmesbehov.
  • Områdets förutsättningar.
  • Att lagstiftning och lokala regler uppfylls.

Sweco har stor erfarenhet av att ta fram avfallsutredningar och har stor kunskap inom kommunal avfallshantering, insamlingssystem och dimensionering.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Avfallsutredning för fastigheter – prisexempel

Uppdrag

Ta fram underlag för insamlingslösning och dimensionering av avfallsutrymme (fastighet med 90 lägenheter + förskola).

Kund

Byggherrar, exploatörer, arkitekter, bostadsföreningar med flera.

Leveransinnehåll

Utredning som redovisar:

  • Planerad avfallshantering.
  • Utrymmesbehov.
  • Områdets förutsättningar.
  • Att lagstiftning och lokala regler uppfylls.

Kompetenser

Miljö- och avfallskonsulter med erfarenhet av kommunal avfallsverksamhet.

Leveranstid

Cirka 110 timmar.

Pris exkl moms:

Cirka 110 000 kr exkl moms.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.