Digitalt samråd

Vår tjänst digitalt samråd kan hjälpa kunder och aktörer som vill genomföra ett effektivt samråd med en demokratiskt säkerställd process. Detta kan uppnås genom att vi minskar risken för stopp i processen och ökar tillgängligheten av information som rör berörda parter. Datainsamling och informationshantering säkerställs med säkra digitala system.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Digitalt samråd – sprid information och inhämta synpunkter

Genom tjänsten digitalt samråd erbjuder Sweco en digital samrådsportal där berörda parter kan informera sig om ett projekt och lämna synpunkter digitalt, direkt i portalen. Portalen är till för alla typer av samrådsprojekt och kan också hjälpa till i er digitaliseringsprocess, även om ni inte har egna IT-lösningar för detta. Ett samhällsbyggnadsprojekt kan beröra många, men framför allt de som bor i närområdet. Det kan exempelvis vara en kommun som ska göra en ny översiktsplan för en stad, Trafikverket som planerar ombyggnation av en statlig väg eller en industri som vill förnya eller utöka sitt miljötillstånd.

I den webbportal som Sweco erbjuder genom tjänsten digitalt samråd kan information tillhandahållas direkt till alla berörda med en länk eller QR-kod. Innehållet kan bestå av text, kartor, bilder, filmer och webblänkar som blir tillgängliga externt under en bestämd period. Vidare kan portalen nås både från telefon och dator och inkluderar därmed fler målgrupper. Formuläret som besökarna fyller i är justerbart för att kunna möta olika typer av samråd och synpunkterna som lämnas in kan sedan exporteras och administreras.

Vid ett traditionellt samråd, där mötet sker på en fysisk plats, är utmaningen att nå ut till alla som berörs. Genom vår webbportal kan man sprida information och inhämta synpunkter digitalt på ett enkelt sätt. I samrådsportalen finns också möjlighet att lägga in en interaktiv karta där berörda kan se hur ett projekt påverkar dem. Med hjälp av kartan kan besökaren även lämna in synpunkter som gäller en specifik plats.

Digitalt samråd – prisexempel

Uppdrag

Digitalt samråd.

Kund

Medelstor kommun.

Leveransinnehåll

Utformning och uppsättning av webbapplikation, utformning av synpunktsformulär, interaktiva kartor, texter och synpunktshantering. Leveransen utgår från traditionellt samrådsunderlag.

Kompetenser

Miljökonsult, GIS-utvecklare.

Leveranstid

1 vecka för uppstart.

Pris exkl moms:

Varierar utifrån önskat innehåll. En typisk summa kan ligga runt 60 000 kr för uppsättning och driftsstart. En månadsavgift tillkommer löpande under tiden som portalen ska hållas aktiv. För närvarande ligger denna kostnad på 2 300 kronor/månad.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.