Klimatberäkning

Med hjälp av en klimatberäkning kan ni få både insikt och större förståelse för verksamhetens miljöpåverkan. Utifrån er ambitionsnivå utför vi beräkningar som åskådliggör er verksamhets samlade klimatpåverkan.

En klimatberäkning ger er en bild av det aktuella läget. Dessutom kan den utgöra ett  underlag till att göra rätt prioriteringar, fatta bra beslut samt sätta klimatmål och ta fram klimathandlingsplaner.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

En klimatberäkning ger insikt om verksamhetens totala klimatpåverkan 

Med hjälp av en klimatberäkning kan vi på Sweco räkna ut och visualisera din verksamhets totala klimatpåverkan. Det medför bland annat att ni kan få konkret kunskap och större förståelse för hur er organisation påverkar miljön. Uträkningen kan utföras med hjälp av olika beräkningsmetoder beroende på vilken ambitionsnivå ni har. 

Tjänsten riktar sig till dig som är chef eller ledare, och som har ambitionen att förbättra verksamhetens hållbarhetsarbete. Men även till dig som är ansvarig för en verksamhets klimatmål, strategier och klimatförbättrande åtgärder.

Förutom att vår klimatberäkning kan ge en bra bild av er nuvarande situation kan den också användas som ett underlag till att fatta bra beslut, göra rätt prioriteringar, sätta klimatmål och utarbeta klimathandlingsplaner.

Klimatberäkning – prisexempel

 

Uppdrag

Kartläggning och beräkning av klimatpåverkan av en verksamhet.

Kund

Industriföretag med 200 Mkr i omsättning.

Leveransinnehåll

Miljöspendanalys för klimatpåverkan från alla företagets aktiviteter. Detaljerade beräkningar enligt GHG Protocol för 3 områden (till exempel energi, tjänsteresor, egna fordon). Rapport och muntlig presentation.

Kompetenser

LCA-kompetens och konsult utbildad i Greenhouse Gas Protocol (GHG).

 

Leveranstid

2 veckor.

Kostnad exkl moms

85 000 kr

Pris exkl moms:

85 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.