Miljövarudeklaration – EPD

Vilken miljöprestanda har era produkter och tjänster? Med en miljövarudeklaration (EPD – Environmental Product Declaration) kan ni kommunicera era produkters eller tjänsters miljöprestanda på ett trovärdigt, transparent och standardiserat sätt. En EPD enligt ISO 14025 är ett tredjepartsverifierat dokument som grundar sig på en livscykelanalys (LCA) och tas fram i enlighet med de produktspecifika regler som produkten omfattas av.

På Sweco finns en samlad erfarenhet på över 35 år av att ta fram EPD:er inom olika branscher och Sweco har publicerat över 30 EPD:er inom olika EPD-system (EPD International, EPD Norge och EPD Danmark). Vi har etablerade kontakter inom EPD-programmen och med tredjepartsverifierare, vilket underlättar projektgenomförandet.

Sweco erbjuder även tredjepartsverifiering inom det internationella EPD-systemet.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Kommunicera miljöpåverkan med en miljövarudeklaration (EPD)

En EPD innehåller produktrelaterad information med bland annat beskrivning av produktens funktion, användningsområden och tillverkningsprocess, samt innehållsdeklaration och redovisning av miljöpåverkan. När EPD-dokumentet är färdigställt genomförs en tredjepartsverifiering av godkänd verifierare eller certifieringsorgan. EPD-dokumentet blir ett offentligt dokument, medan underliggande livscykelanalys (LCA) ofta är konfidentiell.

Det finns många anledningar till att ta fram en EPD. I en EPD kartläggs miljöpåverkan genom hela livscykeln vilket ger ett bra underlag för förståelse och möjlighet att hitta förbättringsåtgärder. En EPD kan även användas som underlag för marknadsföring och det blir allt vanligare att kunder efterfrågar eller kravställer EPD:er i upphandlingar. Med en EPD kan ni bygga förtroende hos era kunder genom att förse dem med nödvändig information för deras beslutsprocesser. I takt med att hållbarhetskraven ökar ger en EPD ett bra underlag för ert företags hållbarhetsarbete.

Vid framtagandet av en EPD får ni hjälp med att:

  • Identifiera vilka produktspecifika regler EPD:en ska tas fram utifrån.
  • Definiera avgränsningar.
  • Samla in data.
  • Bygga upp modell för livscykelanalys i LCA-verktyget SimaPro/GaBi.
  • Beräkna miljöpåverkan och presentera resultat.
  • Ta fram LCA-rapport som underlag för EPD-dokument och granskning.
  • Stöd under gransknings- och registreringsprocessen av miljövarudeklarationerna.

På Sweco har vi stor erfarenhet av att ta fram EPD:er. Det gör att ni kan få just era önskemål tillgodosedda och vi hittar lösningar som passar er verksamhet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Miljövarudeklaration – EPD – prisexempel

Uppdrag

EPD för en byggprodukt.

Kund

Tillverkande företag.

Leveransinnehåll

Alla nödvändiga granskningshandlingar inklusive EPD-dokument, samt fullständig LCA-rapport inklusive hantering av tredjepartsgranskare kommentarer fram till godkänd handling och i publiceringsprocessen.

Kompetenser

LCA-kompetens, produktspecifika regler (PCR).

Leveranstid

2 – 4 månader.

Pris exkl moms:

95 000 – 150 000 kronor, exklusive kostnad för tredjepartsgranskning och eventuella avgifter hos administratören för EPD-systemet.

Prisbilden beror på antalet EPD:er och priset per EPD minskar om fler EPD:er tas fram.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.