Samhällsekonomisk konsekvensbeskrivning (SEKB)

Att ta hänsyn till samhällsekonomisk påverkan är en viktig del i beslutsprocessen för att nå en hållbar utveckling. Genom en samhällsekonomisk konsekvensbeskrivning kan ni få hjälp med att identifiera och värdera konsekvenser med ert projekt.

Denna tjänst riktar sig till privata företag som är måna om att bidra till den gröna omställningen.

Sweco har lång erfarenhet av att utföra samhällsekonomiska analyser inom en rad olika områden. Vi har utvecklat metodiken för att passa privata beställare som önskar en helhetsbild av ett planerat projekt, där analysen kan komplettera andra underlag som exempelvis MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) i tillståndsprocessen.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Smarta investeringar – ett steg mot den gröna omställningen

Omställningen till ett mer hållbart samhälle ställer krav på investeringar för såväl privata som offentliga aktörer. En samhällsekonomisk konsekvensbeskrivning skapar en samlad bild av projektets påverkan på samhället. I en tillståndsprocess för en industrietablering, energisatsning eller liknande görs en miljökonsekvensbeskrivning. Den samhällsekonomiska konsekvensbeskrivningen kan komplettera denna, då den lyfter både kostnader och nyttor för samtliga hållbarhetsperspektiv som normalt inte framkommer i andra typer av beslutsunderlag.

Med hjälp av en samhällsekonomisk konsekvensbeskrivning analyserar och redogör vi för projektets konsekvenser för närliggande omgivning och samhället i stort. Analysen kan bland annat innefatta:

  • Effekter gällande den regionala ekonomin, såsom sysselsättning och näringsliv.
  • Påverkan på den lokala miljön, klimatet och den gröna omställningen.
  • Analys av sociala faktorer, såsom arbetsförhållanden, hälsa och kulturella aspekter.

Konsekvenser värderas i huvudsak monetärt, alltså i termer av kronor och ören, men även på annat sätt kvantitativt eller kvalitativt där det är mer lämpligt. En samhällsekonomisk konsekvensbeskrivning är därmed ett kraftfullt underlag för smarta, hållbara investeringar som avser bidra till den gröna omställningen.

Leverans grundpaket

  • Sammanfattande rapport med metodavsnitt, resultat och samlad analys i word/pdf eller annat format utifrån önskemål.
  • Tabeller och diagram i separat fil.

Tillägg

  • Åtgärdsförslag för att öka de samhällsekonomiska nyttorna med er investering.
  • Presentation på plats eller digitalt.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Samhällsekonomisk konsekvensbeskrivning – prisexempel

Uppdrag

Samhällsekonomisk konsekvensbeskrivning (SEKB) vid etablering av solcellspark.

Kund

Privat energiföretag.

Leveransinnehåll

Identifiering och värdering av konsekvenser med det aktuella projektet. Efterföljande analys och redogörelse i word-/pdf-format. Leverans av tabeller och diagram i separat fil.

Kompetenser

Specialister inom samhällsekonomi, miljöekonomi och kostnads-nyttoanalys.

Leveranstid

Ca 12 veckor.

Pris exkl moms:

Cirka 250 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.