Utredning End of waste Compliance

Den cirkulära omställningen är här! För att underlätta övergången från avfall till att ett återvunnet material/kemiskt ämne eller blandning får säljas eller användas som en nytillverkad produkt har termen End of waste införts i EU:s Avfallsdirektiv (2008/98/EG). Genom att beställa en End of waste-utredning säkerställer ni att era produkter uppfyller de End of waste-krav som ställs i Miljöbalken och EU:s Avfallsdirektiv.

Tjänsten riktar sig till företag i återvinningsbranschen och industriföretag som tillverkar nytt material/kemikalier ur avfallsströmmar. Sweco har konsulterna med rätta kompetensen och erfarenheten inom området, som hjälper er säkerställa att ni uppnår End of waste i er produktifiering av avfall.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Avfall till resurs – en viktig pusselbit i cirkulära ekonomin

I och med den cirkulära omställningen ska samhället utnyttja mer resurser ur återvunnet material, för att minska bördan på miljön från extraktionen av jungfruligt material.  Samtidigt ska produkter av hög kvalitet och säkerhet självklart fortfarande finnas tillgängliga på marknaden.

End of waste innebär i korthet att avfallet eller del av avfallet upphör att vara just avfall. Återvunnet material övergår från avfall till resurs när det behandlas i en återvinningsprocess och nytt material genereras som sedan kan sättas ut på marknaden. Kraven på End of waste är däremot mer omfattande än att avfallet enbart genomgår en återvinningsbehandling. Ansvaret att säkerställa att dessa krav uppfylls på återvunna material/produkter ligger på det återvinnande företaget i sin process för produktifiering av avfall.

Kraven på End of waste är desamma i samtliga EU-länder samt i anslutna länder såsom Norge, Island och Lichtenstein. I Sverige är kraven inskrivna i Miljöbalkens (SFS 1998:808) 15:e kapitel. Att inte följa End of waste-kraven eller ha koll på att dessa uppfylls innebär därmed miljöbalksbrott, med de ekonomiska och legala risker som följer.

Uppdraget för Utredning End of waste Compliance innefattar:

  • Kartläggning och sammanfattning över de krav som ställs på era återvunna produkter
  • Leverans av en samlad dokumentation över hur det återvunna materialet uppfyller dessa krav och hur det därmed upphört att vara avfall.
  • Ni får via denna dokumentation ett underlag som kan användas i kontakt med tillsynsmyndigheter, men även kunder som vill vara säkra på att de inte handlar med avfall.

Varmt välkommen med din förfrågan!

End of waste-dokumentation – prisexempel

Uppdrag

Sammanställning av uppfyllnad av End of waste-krav på återvunnet avfall.

Kund

Återvinningsföretag, Tillverkare inom Cirkulära branscher.

Leveransinnehåll

Rapport innehållande beskrivning om hur återvunna produkter uppfyller End of waste-kraven enligt Miljöbalkens kap 15.

Kompetenser

Expert inom regulatoriska frågor, Kemikalieexpert.

Leveranstid

3 månader.

Pris exkl moms:

55 000 kr exkl moms (beroende på omfattning).

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.