Borrhålsfilmning

Genom en borrhålsfilmning med OPTV eller BIPS kan vi på Sweco hjälpa dig att filma dina borrhål eller brunnar för att du skall få en bild av spricksystemet i berget där borrhålet är borrat. Vi utför filmning och kartering av hål i flera olika diametrar, från 57 millimeter och uppåt.  

Filmningarna genomförs med en televiewer. Kartering av resultatet utförs därefter i WellCad utifrån era specifika behov och levereras i det format som du önskar. Detta ger dig en orienterad sprickinformation som kan presenteras visuellt men även som underlag till 3D-modell.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Borrhålsfilmning med OPTV eller BIPS

Borrhålsfilmning riktar sig till dig som behöver hjälp med filmning och kartering av borrhål och brunnar. Filmningen utgör underlag för bedömning av bergets sprickighet, vilket i sin tur leder till underlag för att kunna göra bedömningar av exempelvis maximalt tillåtet grundtryck. Därtill kan den också ligga till grund för bergmekaniska beräkningar för slänter eller tunnlar. Vidare kan en borrhålsfilmning även användas som ett komplement till kärnborrning och på ett kostnadseffektivt sätt kombineras med hammarborrning för att skapa ett mer kvantitativt data.

En borrhålsfilmning kan exempelvis utföras för att verifiera bergmassans hållfasthet inför grundläggning eller bergschakt av en slänt eller tunnel, användas som underlag vid grundläggning av byggnader eller vindkraftverk samt vid uppbyggnad av modeller för spricksystem för vattenkraftverk. Vi på Sweco har stor erfarenhet av att genomföra borrhålsfilmning. Filmningarna utförs med hjälp av en optisk televiewer som kan filma hål med en lutning till ned till cirka 45 grader. Vidare kan vi filma runt om i hela Sverige och har personal på plats i flera orter för att minimera etableringskostnader. Efter filmningen utför våra erfarna geologer kartering i WellCad på en nivå utifrån era önskemål. Resultatet från karteringen kan levereras som underlag till 3D-modeller om ni så önskar.

Borrhålsfilmning – prisexempel

Uppdrag

Filmning av hammar-/kärnborrade hål för undersökning av bergets spricksystem för ett infrastrukturprojekt. För detta prisexempel antas 10 hål á 20 meter som sedan tidigare är renspolade. (Vid behov utför Sweco även spolning av borrhål.)

Kund

Företag i vattenkraftsbranschen.

Leveransinnehåll

Leveransen innehåller sprickkartering utförd i WellCad med orienterade sprickor och högupplösta bilder.

Kompetenser

Sweco utför såväl fältarbete som digital kartering. Kartering utförs av erfarna geologer.

Leveranstid

Från uppstart i fält till leverans av digital kartering bedöms en total tidsåtgång på cirka 2 veckor.

Pris exkl moms:

Kostnad vid antagande om etablering inom 5 mil budgeteras till 150 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.