Geoteknisk fältundersökning och undersökningsrapport/MUR

En geoteknisk fältundersökning utförs för att ta reda på geotekniska förutsättningar och behöver genomföras inför alla former av byggprojekt och anläggningsarbeten. Undersökningen ligger till grund för resten av ditt projekt och kan också göra att du kan undvika oanade kostnader i ett senare skede. 

Ju tidigare undersökningen utförs, desto bättre kan man planera sin byggprocess eller exploateringsområde, vilket leder till att projektet optimeras både tidsmässigt och ekonomiskt. Sweco har utrustning i hela landet för att kunna genomföra geotekniska undersökningar, och fler än 50 fältingenjörer som står redo att bland annat öka kvaliteten på ditt uppdrag och minska byggkostnaderna. 

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

En geoteknisk undersökning utgör grunden till resten av ditt projekt

Geotekniska undersökningar behöver utföras inför alla typer av anläggningsarbeten och byggprojekt. Ju tidigare i skedet man kan utföra dem, desto bättre kan man planera sitt exploateringsområde eller sin byggprocess, och optimera projektet såväl ekonomiskt som tidsmässigt. Den geotekniska undersökningen utförs av våra erfarna fältingenjörer med hjälp av våra välutrustade borrbandvagnar. Efter undersökningen sammanställer geoteknikern alla resultat i en markteknisk undersökningsrapport som kan följa projektet vidare till dess slutskede. Om ytterligare undersökningar behövs under resans gång kan de successivt inarbetas i samma rapport.

Sweco har utrustning i hela landet för att kunna utföra geotekniska undersökningar. Därtill har vi mer än 50 fältingenjörer som är redo att öka kvaliteten på ditt uppdrag, minska byggkostnader och snabbast möjligt bidra med ett hållbarhetstänk genom en tidig kartläggning av geotekniska förhållanden. En geoteknisk undersökning utgör grunden till resten av ditt projekt och kan även leda till att du undviker oförutsedda kostnader i ett senare skede. Antalet undersökningsdagar behöver anpassas efter projektets storlek, yta och förhållanden på plats. Vårt prisexempel utgår dock från en undersökningsdag på plats. Varmt välkommen att kontakta oss så ger vi dig en offert.

Geoteknisk fältundersökning och rapport – prisexempel

Uppdrag

Geoteknisk fältundersökning.

Kund

Byggherre, exploatör, VA-bolag, kommun, entreprenör.

Leveransinnehåll

Undersökningsresultat och undersökningsrapport.

Kompetenser

Geotekniker

Leveranstid

1-4 veckor.

Kostnad exkl moms

32 000

Pris exkl moms:

1 borrdag kostar ca 22 000-35 000 kronor för en dags borrningar, beroende på metod och avstånd till undersökningsområde. Rapport som visar undersökningsresultat (MUR) kostar 10 000 – 20 000 kronor. Typiska tillkommande kostnader i nästa fas efter rapportleverans är ledningskartering, utsättning, trafikanordningar, laborationer och upprättande av projekterings PM. Dessa kostnader är unika för varje projekteringstillfälle och beskrivs i tillkommande offerter.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.