Innovationsledning

Upplever du att din organisation har fastnat i samma hjulspår och att det är svårt att hitta nya idéer och lösningar som kan skapa värde för er verksamhet eller era kunder? Då kan vår tjänst för innovationsledning vara lösningen för er.

Genom innovationsledning kan ni hitta nya möjligheter till att skapa mer värde och hålla jämna steg med era konkurrenter genom att utveckla nya produkter, tjänster, processer eller affärsmodeller. Våra erfarna innovationsledare hjälper er att skapa struktur och ett ramverk inom organisationen som stödjer innovation.

Därtill kan vi också stötta er i att utveckla en kultur som uppmuntrar till kreativitet och nytänkande genom att vi tillhandahåller metoder och verktyg för att identifiera och utveckla idéer. Oavsett hur långt ni har kommit på er resa kan vi hjälpa er att komma i gång med eller fördjupa det befintliga innovationsarbetet. Tveka inte att höra av er till oss för att få reda på mer. Vi ser fram emot att hjälpa er att ta organisationen till nästa nivå.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Innovationsledning kan öka er innovationsförmåga och kapacitet

I en tid då förändringar sker fortare än någonsin kan ett systematiskt innovationsarbete hjälpa er organisation eller ert projekt att skapa mer värde. Vidare kan det även öka er innovationsförmåga och ge större avkastning på era utvecklingsinsatser. Innovationsledning är ett sätt att jobba strukturerat och systematiskt med innovation, att leda och organisera för innovation samt ett sätt att ta idéer, insikter, fokus och avsikter till värde. Allt för att öka innovationsförmågan och kapaciteten i organisationen eller projektet.

Innovationsledning handlar kortfattat om att öka förmågan att leda och organisera ett systematiskt förnyelsearbete under osäkerhet. Samt att driva utveckling som ofta innebär förändringar av arbetssätt, interna processer och nya digitala system. Tjänsten passar alla typer av verksamheter, såväl privata som offentliga samt olika slags projekt. Vi på Sweco erbjuder innovationsledningsstöd med grund i de globala ISO-standarderna för innovationsledning, ISO 56000. Sweco ingår i SIS, Svenska standardiseringsinstitutets tekniska kommitté SIS TK/532 som är med och utvecklar innovationsledningsstandarderna, både nationellt och globalt.

Stöd erbjuds antingen som enskilda tjänster eller som ett paket med flera tjänster. Vi erbjuder innovationsledningstjänster inom tre fokusområden:

 1. Strategi och process.
 2. Metod och verktyg.
 3. Kunskap och kultur.

Beskrivning av stöd inom de tre fokusområdena:

Strategi och process

 • Nulägesanalys

– Mätning av innovationsförmågan i din organisation eller projekt. Identifiera hinder, möjligheter och så vidare.

 • Börlägesanalys och strategi

– Framtagande av mål, fokusområden, organisation, resurser med mera (innovationsstrategi).

 • Färdplan/implementeringsplan

– Framtagande av konkreta aktiviteter för att nå målen i strategin.

 • Etablera innovationsprocess(-er)

– Stöd i framtagande av en innovationsprocess anpassad till din organisation eller ditt projekt.

 • Mätning och uppföljning

– Framtagande av KPI: er för mätning och uppföljning av innovationsförmåga och förflyttning.

Metod och verktyg

 • Trendspaning och omvärldsbevakning

– Analys av trender som kan komma att påverka din organisation eller ditt projekt.

 • Verktygslåda för innovation

– Uppbyggnad av verktygslåda med olika innovationsverktyg och metoder (till exempel för idégenerering, konceptframtagning, värdeerbjudande och implementering och uppskalning.)

 • Innovativa workshops eller möten

– Stöd för metod och genomförande av innovativa workshops och möten, fysiska eller digitala.

 Kunskap och kultur

 • Innovationsworkshops och hackathons

– Genomförande av workshop eller hackathon med fokus på till exempel idégenerering, konceptbyggande, värdeerbjudande.

 • Innovationscoachning

– Löpande eller enstaka rådgivning åt en organisation eller ett projekt.

 • Utbildning

– Utbildning i innovationsledning, t.ex. innovationsmodeller, processer, verktyg och kultur.

 

Varmt välkommen med er förfrågan!

Innovationsledning – prisexempel

Uppdrag

Verksamhetsutveckling eller projekt.

Kund

Alla.

Leveransinnehåll

Innovationsstöd utifrån behov, Kan inkludera bland annat innovationsworkshopar, framtagande av innovationsstrategi, processer, verktyg och så vidare.

Kompetenser

Innovationsledare.

Leveranstid

Avtalas med kund beroende på behov och omfattning.

Pris exkl moms:

50 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.