Innovationsstrategi

Har du svårt att se vad som kan skilja er organisation från konkurrenterna? Jobbar du inom offentlig sektor och vill skapa mer värde för invånare och näringsliv? Vill du hitta nya sätt att växa och skapa långsiktig framgång? Då kan en innovationsstrategi vara rätt val för er.

Genom att anlita oss får ni en professionell partner som hjälper er att utveckla en långsiktig strategi med fokus på hur ni ökar er innovationsförmåga och skapar största möjliga värde av era utvecklingssatsningar. Vår djupa förståelse för samhällsbyggnad kombinerat med kunskap i innovationsledning bidrar till att vi kan utgöra ett bra val för samhällsbyggnadsaktörer som vill förnya sig och skapa mer värde i en föränderlig tid.

Tillsammans med er identifierar vi möjligheter och utmaningar, utvärderar olika alternativ samt hittar lösningar som kan passa just er verksamhet. Vi på Sweco arbetar processorienterat och systematiskt med innovation och ingår i Svenska standardiseringsinstitutets tekniska kommitté som utvecklar innovationsledningsstandarder både nationellt och globalt.

 

Prisexempel 75 000 kr

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Innovationsstrategi – en av Swecos tjänster inom innovationsledning

I en tid då förändringar sker fortare än någonsin kan ett systematiskt innovationsarbete hjälpa er organisation att skapa mer värde. En innovationsstrategi är en investering i verksamheten som ger mervärde på lång sikt. Ni får en klar riktlinje för hur ni kan utveckla er organisation och en plattform för att nå nya mål. Vi på Sweco kan hjälpa er att ta fram en innovationsstrategi för er organisation, verksamhet eller ert projekt. I strategiarbetet ingår bland annat en omvärlds- och marknadsanalys, GAP-analys, affärsmodellsanalys, målformulering, metod- och verktygsförslag samt KPI:er för både mätning och uppföljning.

Sweco arbetar processorienterat och systematiskt med innovation och ingår i Svenska standardiseringsinstitutets tekniska kommitté SIS TK/532 som utvecklar innovationsledningsstandarderna, såväl nationellt som globalt. Tjänsten går att köpa separat eller som en del av ett större paket inklusive en innovationsworkshop. Utöver Innovationsstrategi erbjuder vi även andra tjänster inom innovationsledning.

Varmt välkommen med er förfrågan!

Innovationsstrategi – prisexempel

Uppdrag

Verksamhetsutveckling eller projekt.

Kund

Alla.

Leveransinnehåll

Framtagande av innovationsstrategi inklusive omvärlds- och marknadsanalys.

Kompetenser

Innovationsledare och eventuellt sakexperter vid behov.

Leveranstid

Diskuteras med kund, uppskattningsvis 2 månader.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.