Provtagning i vägöverbyggnad och hårdgjorda ytor med Underlättaren

Vi på Sweco erbjuder provtagning i vägöverbyggnad och andra hårdjorda ytor enligt TDOK eller annan aktuell standard. Provtagningen utförs med hjälp av Underlättaren genom borrning, grävning och spettning och kan användas på alla typer av vägar och/eller hårdgjorda ytor.

Underlättaren ger en mycket god översikt av överbyggnadens uppbyggnad, representativa prover och utmärkt återställning av borrhålet. Därtill kan utrustningen även användas för att utföra geotekniska undersökningar i samma punkt.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Provtagning i beläggning, vägöverbyggnad och undergrund

Vi utför provtagning i vägöverbyggnad med underlättaren i enlighet med TDOK 2014:0151, som är Trafikverkets krav gällande provtagning och lagning av borrhål. En provtagning utförs för att få information om de olika lagren och dess egenskaper, i bland annat beläggning, överbyggnad samt undergrund. Och kan exempelvis genomföras inför breddning av körbana, ombyggnation av korsningar till cirkulationsplatser, kontroll av beläggningstjocklekar inför fräsning samt vid beläggning- eller förstärkningsåtgärder. Proverna skickas sedan till ett laboratorium för analys av bland annat siktkurva, jordart, tjälfarlighet och materialtyp. En annan typ av provtagning är efterkontroll, något som vi utför så att kunden ser att den har fått rätt material, kvalitet och lagertjocklek.

Underlättaren – utrustning för provtagning i vägmiljö

Provtagning i vägöverbyggnad sker med hjälp av underlättaren, en specialbyggd lastbil som är utrustad med en borrigg för att ta prover i vägmiljö. Underlättaren kan utföra provgropsgrävning och borra upp asfalt-, betong- eller miljöprover. Därtill kan den genomföra geotekniska undersökningar, i samma punkt. När provtagningen är avslutad fyller man igen hålet med godkända material och återställer beläggningen med beläggningsmassa av lämplig kvalitet, vilket gör att det inte blir någon skada på själva vägytan. Efter provtagningen sammanställer vi informationen i ett borrprotokoll med fotodokumentation, PM/MUR vägteknik eller en bärighetsberäkning som skickas till dig som kund.

Provtagning i vägöverbyggnad/Underlättaren – prisexempel

Uppdrag

Provtagning i vägöverbyggnad med Underlättaren.

 

Kund

Konsulter, entreprenör.

 

Leveransinnehåll

Borrprotokoll med fotodokumentation, PM/MUR vägteknik eller en bärighetsberäkning.

 

Kompetenser

Fältgeotekniker.

 

Leveranstid

1 – 4 veckor.

Pris exkl moms:

1 borrdag kostar cirka 22 000 – 35 000 kronor, beroende på metod och avstånd till undersökningsområde. Rapport som visar undersökningsresultat (MUR) samt upprättande av projekterings-PM är tillkommande kostnader, pris cirka 10 000 – 20 000 kronor. (Dessa priser är unika för varje projekteringstillfälle och beskrivs i tillkommande offerter.)

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.