TMA/Tungt skydd vid arbete på väg

Hos oss på Sweco kan du få hjälp med det mesta som rör TMA och tungt skydd vid arbete på väg. Vi tar bland annat fram TA-planer och skyltplaner och registrerar dessa i Trafikverkets system för vägarbeten, samt bistår med TMA-bilar.

Våra TMA-bilar har med sig standardpaket som innehåller farthinder och skyltar, och samtliga chaufförer är certifierade enligt Trafikverkets krav på förare som ska köra väghållningsfordon utrustade med energiupptagande påkörningsskydd.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Helhetslösning inom TMA och trafikanordning

TMA står för Truck Mounted Attenuator och är ett påkörningsskydd i form av en stor krockkudde som vanligtvis är monterad på en lastbil. TMA-skyddet är framtaget i syfte att skydda personal som ska utföra någon typ av fältarbete på vägen eller i vägområdet samt förbipasserande trafikanter. TMA kan till exempel användas vid platsbesök, mätning, provtagning, miljöprovtagning eller geoteknisk undersökning. Men också vid räddningsinsatser då en trafikolycka har skett. Våra TMA-bilar har med sig standardpaket som består av skyltar, farthinder med mera. Och chaufförerna har APV2.1 och 2.2, vilket innebär att de är certifierade av Trafikverket för att få köra olika väghållningsfordon.

Vi på Sweco erbjuder dig en helhetslösning gällande TMA. Och kan exempelvis hjälpa till med att ta fram trafikanordningsplaner, även kallade TA-planer, som bland annat innehåller en beskrivning av arbetet som ska utföras samt vilken påverkan det beräknas ha på körfältet. Planen ska skickas in till Trafikverket och bli godkänd senast tre veckor innan vägarbetet ska starta. Dessutom ansvarar vi för att lägga upp planen i Trafikverkets system FIFA, där vägarbeten som sker på statlig väg och som bedrivs genom tillstånd eller på beställning av Trafikverket ska registreras. Vidare utför vi även uppställning av vägskyltar enligt trafikanordningsplanens skyltplan och kan också bistå med hjälp inom olika fältenheter såsom geoteknik, vägteknik, inventering, besiktning och miljö.

TMA/Tungt skydd vid arbete på väg – prisexempel

Uppdrag

Säkerhet vid arbete på väg.

 

Kund

Konsulter, entreprenör.

 

Leveransinnehåll

TA-plan, skyltplan, arbetsmiljöplan.

 

Kompetenser

Chaufförer med certifieringarna APV 2.1, 2.2.

 

Leveranstid

Trafikverkets behandlingstid för TA-planer är cirka 10 dagar.

 

Pris exkl moms:

915 kronor/timme.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.