Betonganalys

Vi på Sweco erbjuder en rad avancerade betonganalyser som är viktiga vid bedömningar av betongkonstruktioner. De kan hjälpa dig som anläggnings- och fastighetsägare eller entreprenör att säkerställa funktion och säkerhet hos betongkonstruktioner över tid. 

Metoderna visar på ett konkret sätt vilka skador som finns i konstruktionen samt vilken inverkan de har på dess bärförmåga. Vidare ger en betonganalys även svar på vilken kvarstående livslängd ägarna och brukarna kan räkna med. 

Analyserna är även lämpliga för framtagning av adekvata åtgärdsförslag och skadeutredningar. Metoderna genomförs av geologer som har kemiutbildning och sker i samarbete med både civilingenjör och teknisk doktor.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Betonganalys – tillståndsbedömning av betong

Betong betraktas generellt som ett beständigt material med lång livslängd. Trots det finns det flera dolda skademekanismer som medför en kraftig reduktion av betongens funktion och beständighet. För att upptäcka, och på ett vetenskapligt förankrat sätt bedöma konstruktionsskador och status, är betonganalys med mikroskopi och laboratorieprovning viktiga verktyg och metoder. 

Vi på Sweco erbjuder en rad avancerade analyser som är viktiga vid bedömningar av betongkonstruktioner. Däribland okulär bedömning av borrkärnor, makroanalys, tunnslipsanalys och analyser med Svepelektronmikroskopi, SEM. En betonganalys visar rent konkret vilka skador som finns i konstruktionen och hur de påverkar konstruktionens bärighet. Därtill kan vi också ge ägarna och brukarna information om konstruktionens kvarstående livslängd.

Metoderna lämpar sig även väl för skadeutredningar och framtagning av adekvata åtgärdsförslag. Analyserna genomförs av geologer med kemiutbildning, i samarbete med civilingenjör och teknisk doktor.

Tunnslipsanalys

En tunnslipsanalys innefattar frostskador, urlakning, delaminering, pop-outs, sprickor, VCT, kemiskt angrepp och sulfatangrepp. Proverna tas från borrkärna eller betongbit och resultaten redovisas därefter i en skriftlig rapport. Vänligen notera att borrning eller uttag av betongbit från konstruktion inte ingår i priset.

Betonganalys – prisexempel

Uppdrag

Screening av de vanligaste betongskadorna genom tunnslipsanalys.

Kund

Entreprenör

Leveransinnehåll

Skriftlig och granskad rapport med resultat.

Kompetenser

Geolog, betongpetrograf, civilingenjör.

Leveranstid

6-8 veckor.

Pris exkl moms:

15 600 kronor/prov.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.