Betongskanning

Genom oförstörande betongskanning får du som beställare, konstruktör och entreprenör hjälp med att undersöka innehållet i betongkonstruktioner. Att få information om vad som finns under ytan ökar säkerheten, vilket gör att du kan undgå förseningar och onödiga kostnader som förstörande metoder kan medföra.

Georadar gör det möjligt att täcka in och kontrollera större ytor med avgränsade prover, utan åverkan på materialet. Det gör att den är en av våra mest efterfrågade oförstörande metoder för undersökning av betongkonstruktioner.

Metoden ger dig bland annat information om betongkonstruktioners tjocklek, täckskikt och ingjutningsgods, och används vid exempelvis tillståndsbedömning av äldre betongkonstruktioner, skadeutredningar och vid håltagning.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Oförstörande betongskanning med Georadar

Betongskanning är en oförstörande metod som används för att analysera innehållet i armerade betongkonstruktioner. Oförstörande provning och kontroll har i takt med att tekniken utvecklats blivit alltmer efterfrågad. Den vanligaste och kanske mest efterfrågade oförstörande metoden är georadar, GPR (Ground Penetrating Radar), även kallad markradar. Tekniken gör det bland annat möjligt att genomföra en noggrann kontroll av stora ytor utan, eller med en begränsad mängd, prover eller titthål. Dessutom kan man med hjälp av georadar positionera armeringens läge med större precision än med exempelvis en täckskiktsmätare.

Vidare ger metoden information om betongkonstruktioners tjocklek, täckskikt, ingjutningsgods och korrosionsskador. Därtill kan den också detektera avrostad armering och stålbalkar. I och med att utrustningen reagerar på skillnader i material kan den även lokalisera icke-metalliska föremål såsom plaströr, kablar och inte minst luftfickor i betongen. Betongskanning med georadar kan till exempel genomföras vid tillståndsbedömning av äldre betongkonstruktioner, för att utreda skador i nybyggda konstruktioner, vid håltagning och förstärkning, samt andra bygginsatser.

Vi på Sweco har bred kompetens och gedigen erfarenhet av betongskanning. Undersökningen utförs av geofysiker och betongtekniker. Tack vare vårt breda tjänsteutbud och en stor samlad teknisk kompetens erbjuds du en helhetslösning gällande kontroll och undersökning av betongkonstruktioner. Utöver oförstörande betongskanning med georadar kan du även få hjälp med exempelvis betonganalys samt konstruktionsteknisk bedömning och åtgärdsförslag.

Betongskanning – prisexempel

Uppdrag

Kontroll av armeringsmängd, dess position och ingjutna hålrum.

 

Kund

Entreprenör.

 

Leveransinnehåll

Rapport och bedömning.

 

Kompetenser

Betongingenjör och geofysiker.

 

 

Leveranstid

Preliminär information ges på plats eller nästkommande dag. Rapport inom 2 veckor.

Pris exkl moms:

10 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.