Energikartläggning industri

Genom vår tjänst energikartläggning industri kan vi på Sweco hjälpa dig som anläggningsägare att effektivisera och utveckla din verksamhet. Vi ser bland annat till att du kan spara energikostnader genom att identifiera och kartlägga såväl brister som potentialer. 

Våra metoder inkluderar både överordnade styrprinciper och konkreta verktyg för processoptimering, vilket resulterar i kostnadseffektiva åtgärdsförslag i form av besparingar, reducerad ledtid och ökad kapacitet.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Energikartläggning industri kan effektivisera din verksamhet

I dag tvingas anläggningsägare att kontinuerligt se över sina verksamheter då kraven på både effektivitet och minskade kostnader ökar. På samma gång som kostnaderna ska minskas ställs även högre krav på att leverera kundvärde, vilket är en ekvation som kan vara svår att få ihop.

Genom energikartläggning industri stödjer vi anläggningsägare i deras arbete med att kontinuerligt utveckla och effektivisera sina verksamheter. Metoderna innefattar både konkreta verktyg för processoptimering och överordnade styrprinciper. Och för den som lyckas väl med sin optimering väntar många fördelar i form av kostnadsbesparingar, ökad kapacitet och reducerad ledtid.

Energikartläggning industri – prisexempel

Uppdrag

Vi gör en kartläggning av kundens energibalans, identifierar signifikanta energianvändare och levererar kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Kund

Vi riktar oss till små och stora process- och tillverkande industrier.

Leveransinnehåll

Vi levererar en kartläggning av hela anläggningen (eller av kunden valda delar) och summerar detta i en energibalans med fokus på betydande energianvändare i anläggningen.

Kompetenser

Vi har kompetens inom processer, rörsystem, trycksatta system, värme- och massbalanser med mera.

Leveranstid

Vi levererar en kartläggning för en mindre industri på cirka två veckor.

Pris exkl moms:

En mindre industri kartläggs för från 50 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.