Automatisk grundvattenmätning

Genom automatisk grundvattenmätning hjälper vi er att mäta, analysera och tillgängliggöra grundvattennivåer i realtid, utan onödigt manuellt arbete. Med kontinuerlig övervakning och automatisk rapportering kan ni få mer tillförlitlig data, minskade kostnader och se trender direkt.

Med IoT-teknik automatiserar vi grundvattenmätning över tid vilket ger er bättre dataunderlag till att utföra analyser och ta fram beslutsunderlag. Vi kan även hjälpa er med mer avancerade analyser av grundvattennivåer och data från andra källor om ni så önskar.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Övervakning och kontinuerlig mätning av grundvatten med IoT

Med hjälp av digital teknik kan vi på Sweco enkelt och kostnadseffektivt utföra automatisk grundvattenmätning i ditt projekt. Vi mäter, analyserar och tillgängliggör era grundvattennivåer i realtid, utan onödigt manuellt arbete. I och med att mätningen sker automatiskt kan det hjälpa till att minska risken för felaktig data, missade fluktuationer och fördyrande konstruktioner i ett senare skede. Ni får i stället mer tillförlitlig data och kan dessutom följa trender i realtid. 

När vi ska utföra mätning av grundvattennivån sätter vi upp sensorer på de mätstationer som ni behöver. Därefter får ni via IoT tillgång till kontinuerlig övervakning av dem genom ett webbgränssnitt. Vi kan sätta upp gränsvärden med automatiska larmfunktioner som ger er möjlighet att agera direkt om något händer. Därtill anpassar vi även rapporter och analyser utifrån era behov. Vidare kan vi också hjälpa er med mer avancerade analyser av grundvattennivåer och data från andra källor såsom SMHI, länsstyrelse och SGU.

Automatisk grundvattenmätning – prisexempel

Uppdrag

Automatiserad grundvattenmätning vid provpumpning för ny grundvattentäkt.

Kund

Entreprenör

Leveransinnehåll

Grundvattenmätning och nivåövervakning med gränsvärdeslarm.

Kompetenser

IT/Iot-expert och geohydrolog.

Leveranstid

I befintliga grundvattenrör: 2 veckor.

Pris exkl moms:

15 000 kronor/månad.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.