Inspektion av betong

Sprickor och rostig armering är skador som kan leda till beständighet- och bärighetsproblem i en betongkonstruktion. På sikt kan det leda till stora ekonomiska förluster men även personskador. Efter inspektion av betongkonstruktionen får ni en översiktlig bild av konstruktionens status eller om utökad statusundersökning behöver utföras för att dess status säkert ska kunna bedömas.

Exempel på konstruktioner som bör inspekteras är bjälklag (tak och golv), väggar, fundament, balkonger och pelare, men även hela anläggningar såsom garage, vattentorn, simhallar och reningsverk.

Swecos betongutredare har gedigen kunskap och erfarenhet av utredning av cementbundna material såsom betong, bruk och puts och de konstruktioner dessa material ingår i. Utöver inspektion av betongkonstruktioner erbjuder vi också betongskanning, armeringsskanning, statusutredningar och skadeutredningar av betongkonstruktioner.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Undersökning av betongskador

Det som ofta föranleder en inspektion är att någon i organisationen har noterat skador i konstruktionen, såsom sprucken betong eller armering som har rostat. För att konstatera om skadorna kan vara allvarliga för konstruktionens beständighet eller bärighet bör en inspektion utföras. Vid en första inspektion inspekterar vi konstruktionen okulärt, fotograferar skador och dokumenterar. Därefter sammanställer vi all insamlad information i ett PM och ger en översiktlig bedömning. Vid en inspektion tar vi inga materialprover, därmed ingår inte materialanalyser.

Inspektion av betong riktar sig till alla som förvaltar betongkonstruktioner där någon form av skador har noterats eller misstänks. Det vill säga bostadsrättsföreningar samt privata, kommunala, regionala och statliga ägare.

I en undersökning av betongskador ingår:

1. Platsbesök med:
⦁ Okulär undersökning av konstruktionen och eventuella skador.
⦁ Dokumentering och fotografering.
2. PM som innehåller:
⦁ Förklaring av skadetyper.
⦁ Översiktlig bedömning av konstruktionens status.
⦁ Förslag till fortsatta utredningar alternativt förslag till framtida inspektionsstrategi.
3. Digitalt möte där:
⦁ Vi går igenom PM.
⦁ Eventuella fortsatta utredningar eller lämpliga åtgärder diskuteras.

Exempel på andra uppdrag som Swecos betongutredare kan hjälpa till med:

⦁ Statusutredning/tillståndsbedömning där en konstruktions status undersöks och bedöms.
⦁ Utökad statusutredning utförs ifall ytterligare information krävs efter statusutredning.
⦁ Särskild utredning lägger grunden för ett anbudsförfarande/förfrågningsunderlag inför nödvändiga reparationsarbeten.
⦁ Skadeutredning där orsaken till specifika skador utreds.
⦁ Betong- och armeringsskanning.
⦁ Experthjälp vid betongfrågor.
⦁ Anbudsförfarande/förfrågningsunderlag.
⦁ Projektering av reparationsarbeten, rivning och nybyggnation.
⦁ Konstruktiv beräkning.
⦁ Kontroll innan, under och efter entreprenadsarbeten.
⦁ Granskning av reparations- och ombyggnationsplaner.
⦁ Slutbesiktning.
⦁ Upprättande av underhållsplan.

Varmt välkommen med er förfrågan!

Inspektion av betong – prisexempel

Uppdrag

Inspektion av betong- och armeringsskador i betongkonstruktion, anläggning eller byggnad.

Kund

Förvaltare av betongkonstruktioner.

Leveransinnehåll

Platsbesök med skadeinspektion, översiktlig bedömning, presentation i PM samt digitalt uppföljningsmöte.

Kompetenser

Utredare av betongkonstruktioner.

Leveranstid

1 till 2 veckor.

Pris exkl moms:

Mellan 10 000 – 15.000 kronor. Priset beror på hur komplex konstruktionen är och var i landet den ligger. (Resekostnader tillkommer).

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.