Kom i gång med Vattentjänstplan

Är ni i behov av att ta fram och anta en vattentjänstplan? Med hjälp av vår vägledande arbetsplan tydliggörs vilket underlag ni behöver ta fram i arbetet med vattentjänstplanen. Därtill bidrar den också med en god struktur för det fortsatta arbetet mot mer hållbara vattentjänster.

Tjänsten riktar sig till kommuner som vill säkerställa att de uppfyller vattentjänstlagens krav på att ta fram en vattentjänstplan.

Sweco har stor erfarenhet av bland annat framtagande av va-planer, planering för drift, underhåll, och skyfall, samt av samråd och processtöd. Genom att våra medarbetare finns tillgängliga på flera platser i landet kan tjänsten underlätta arbetet med att avgränsa och genomföra framtagandet av er vattentjänstplan.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Vattentjänstplan – för hållbara vattentjänster

Låt oss på Sweco hjälpa er att komma i gång med en vattentjänstplan! Tjänsten riktar sig till kommuner som vill säkerställa att de uppfyller nya lagkrav och som även vill hitta bra vägar till hållbara vattentjänster.

Den 1 januari 2023 införs förändringar i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster som bland annat innebär att Sveriges kommuner under 2023 måste ta fram en vattentjänstplan. En vattentjänstplan är en långsiktig planering för hur kommunen ska tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, det vill säga vattenförsörjning och avlopp. Vattentjänstplanen ska även innehålla en bedömning av vilka åtgärder som krävs för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid skyfall. För att förankra vattentjänstplanen ska den också vara föremål för samråd och granskning innan kommunfullmäktige fattar beslut.’

Arbetet med att ta fram en arbetsplan inför framtagande av en vattentjänstplan går till så här:

 • Ni fyller i ett formulär gällande det nuvarande läget kring VA- och skyfallsplanering samt bifogar efterfrågade planeringsdokument.
 • Därefter går vi på Sweco igenom underlaget och gör en bedömning kring vad som gäller för den aktuella kommunen:
  – Vad krävs enligt vattentjänstlagen?
  – Vilket innehåll därutöver skapar stor nytta i kommunens arbete med vatten- och avloppstjänster?
 • Vid en gemensam workshop presenterar vi sedan en arbetsplan för framtagande av en vattentjänstplan, innehållandes:
  – Bedömt behov av vilka frågor som kvarstår att utreda.
  – En övergripande beskrivning av processen för framtagande och antagande av en vattentjänstplan.
  Tillsammans diskuteras och bearbetas arbetsplanen.
 • Slutligen levererar vi en skriftlig arbetsplan. Utifrån vad som har framkommit pekar arbetsplanen ut åtgärder som kommunen bör vidta i arbetet med framtagande av en vattentjänstplan. Arbetsplanen innehåller även vägledning kring processen med att anta en vattentjänstplan: hur samrådet ska gå till och beslut om antagande.

Sweco har stor erfarenhet av bland annat framtagande av va-planer, planering för drift, underhåll, och skyfall, samt av samråd och processtöd. Genom att våra medarbetare finns tillgängliga på flera platser i landet kan tjänsten underlätta arbetet med att avgränsa och genomföra framtagandet av er vattentjänstplan.

Varmt välkommen med er förfrågan!

Arbetsplan för framtagande av vattentjänstplan – prisexempel

Uppdrag

Arbetsplan för framtagande av vattentjänstplan.

Kund

En kommun.

Leveransinnehåll

Arbetsplan.

Omfattning:

 • Genomgång av underlag. Upprättande av förslag till arbetsplan (24 h)
 • Genomförande av workshop (8 h)
 • Färdigställande och leverans av arbetsplan. (8 h)

Totalt: 40 h.

Kompetenser

VA-strateg, jurist, skyfallsexpert.

Leveranstid

Efter överenskommelse.

Pris exkl moms:

50 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.