Lägeskontroll

Vet du om en lägeskontroll är något som behövs när den nya byggnaden är på plats? I vissa kommuner är det krav på dokumentation att bygglovet har följts och att huset är byggt på rätt plats. En husinmätning kan därmed behövas, för att ta fram den karta och eventuell annan dokumentation som behövs. Vi hjälper dig att reda ut vad som behövs och säkerställer att rätt dokumentation tas fram, så som inmätningsprotokoll.

Tjänsten riktar sig till företag och privatpersoner som ska få slutbesked i ett bygglovsärende där en husinmätning krävs. På Sweco har vi kunskapen om hur man redovisar en sådan lägeskontroll, med koordinater på hushörn och rätt mått till gränserna.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Byggnadens plats kontrolleras med husinmätning

En lägeskontroll, även kallad husinmätning eller byggnadsinmätning, är i vissa kommuner en del i slutskedet av bygglovsprocessen. Detta för att säkerställa att bygglovet har efterlevts och att huset är byggt den plats som bygglovet anger.

När du tar kontakt med oss om en husinmätning blir första steget att reda ut vad som ska mätas in. Det är en stor fördel om vi tidigt kan få tillgång till bygglovsritningar för att kunna se hur byggnaden är måttsatt på situationsplanen.

Vi bokar in en tid för platsbesök vid bygget och inför detta förbereder vi med lantmäteriakter, koordinater på gamla gränser samt köper ut fastighetskartan över området med digitala gränser. Vid lägeskontrollen på plats letar vi närliggande gränser att kontrollera mot och om behov finns görs även en transformation av koordinater på befintliga gränser. När detta är på plats kan husinmätningen ske genom att vi mäter in byggnadshörnen.

Efter utfört arbete på plats tar vi fram en karta till lägeskontrollen. Kartan levereras i PDF-format.

Varmt välkommen med er förfrågan!

 

Observera att den här tjänsten även riktar sig till privatpersoner.

Lägeskontroll – prisexempel

Uppdrag

Lägeskontroll av ett nybyggt bostadshus med 4 hörn.

Kund

Privatperson.

Leveransinnehåll

Köpt ut förrättningsakter och digitala fastighetskartan från Lantmäteriet. Förberett med hjälp av underlaget. På plats kontrollerat befintliga gränser. Inmätning av byggnadshörnen. Beräkning och redovisning av en måttsatt karta som levereras till kunden.

Kompetenser

Mätningsingenjör/mätningstekniker.

Leveranstid

Uppdraget utfördes inom tre veckor. Det tog 5 timmar varav 2 på plats.

Pris exkl moms:

5625 kronor (inklusive moms)

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.